Par i hjerter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Byåsen videregående skole (Byåsen vgs), avd Helse og oppvekstfag og Byåsen LHL har gjennom mange år hatt et uformelt samarbeid. Dette ønsker vi å viderutvikle til

en samarbeidsmodell mellom en offentlig vidergående skole og en frivillig organisasjon Hensikten er å fremme helse og forebygge sykdom hos ungdommer og voksne i bydelen En slik modell vil kunne gi

elevene virkelighetsnær og og motivernde opplæring og være et virkemiddel for å oppnå kompetanse i tråd med læreplanen. For frivilligheten vil skolen være både en ressurs for aktiviteter og en målgruppe for informasjon. Et slikt samarbeid vil også være i tråd med intensjoner i Samhandlingsreformen.
Målsetting: Utvikle et samarbeid mellom videregående skole, helse- og oppvekstfag og en frivillig organisasjon for å skape motivasjon og læring og som kan føre til bedre helse for begge parter.
Målgruppe: Elever ved Byåsen vgs og interesserte innbyggere på Byåsen i Trondheim
Gjennomføring: Vi planlegger ukentlige aktiviteter som trim, og månedlige kurskvelder med både teori og

praktisk kokkelering, diskurskafe med erfaringsutveksling samt turer til kompetansesentra. Som avslutning planlegger vi en tur til

region med flere

lokallag av LHL og deres lokale videregående skole for å «selge» samarbeidsmodellen.
Prosjektets betydning:

Hjelpe deltakerne, både elever og deltakere via en frivillig organisasjon, til å ta bevisste livsstilsvalg i framtida. Vi ønsker også å oppmuntre andre skoler til å samarbeide med frivillige gjennom sine lokale avdelinger av LHL.
Framdriftsplan: Prosjektet må følge skoleåret og blir av den grunn noe forskjøvet , dvs vi starter opp planleggingsfasen våren 2013.

Kurset starter høsten 2013, og det vil bli avslutning for kursdeltakere våren 2014. Høsten 2014 utarbeides

idéhefte / veileder.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport par i hjerter.pdf

Prosjektleder/forsker

Stine Lorentzen Lund

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Par i hjerter
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Byåsen vg. skole i Trondheim
Beløp Bevilget
2013: kr 445 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet