ParaAlpint 2017-2019

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Funkisparken i Tryvann åpnet vinteren 2012 er i dag mye i bruk. Dette er en egen park for funksjonshemmede på snøbrett, alpint eller langrenn. Funkis snowboardklubb ble startet og brettkjørere fikk et fast tilbud. Av ulike årsaker ble forsøkene på å videreføre tilsvarende tilbud med fast alpin trening for stående og sittende ikke noe av. Det ble avholdt et stormøte høsten 2015, hvor ressurspersoner fra ulike fagretninger var samlet for å se på hvordan vi kan få startet opp og etablere et fast alpintilbud i Oslo. Det ble bestemt at Oslo skikrets skulle lede dette med hjelp av en ressursgruppe.

Målsetting

Hovedmålet med tiltaket er å gi syns- og bevegelseshemmede barn, ungdommer og unge voksne et godt aktivitetstilbud på vinteren i form av alpint, da dette ofte er en tid som gjerne krever ekstra tiltak og motivasjon for å komme seg ut. Holde instruktør- og brukerkurs, rekruttere trenere.

Målgruppe

Mennesker med bevegelsehemming som kan utøve alpint sittende og stående, samt synshemmede.

Antall personer i målgruppen

30

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektlederen i Oslo skikrets leder tiltaket med rådgiving fra representant fra Skiforbundet og Oslo Idrettskrets. Det opprettes et samarbeid med fagpersoner fra ulike miljø. Det skal også etableres nært samarbeid med klubb, Idrettshøyskole og brukere. Det skal først engasjeres trenere høsten 2016, deretter opprette kurs for instruktører og trenere november-desember 2016, og kurs og brukere og ledsagere i januar 2017. Treningene vil starte i januar 2017 og vil være fast en dag pr uke frem til bakken stenger. Hjelpemiddel firmaene Bardum og HandiNor er viktige partnere i prosessen. Vi ønsker å være behjelpelig med transport om noen har utfordringer med det. For å tilrettelegge tilbudet best mulig vil vi be om evalueringer av tilbudet av deltakerne. Det må legges ned et godt arbeid for å rekruttere deltakere, rådgivere og representantene i ressursgruppen blir her viktig. I tillegg vil vi aktivt kontakte behandlingssenter, kommune og Idrettshøyskole. Deltakerne skal få nybegynnerkurs på ski slik at de mestrer bakke og heis, deretter bli klar for trening. Treningene er også åpne for de som er mer erfarne med alpint sittende eller stående. Vi vil vektlegge det sosiale aspektet ved å ta i bruk et samlingsrom på trening.

Fremdriftsplan

1. året skal vi ha kurs og trening for bevegelseshemmede stående og sittende. Ha tre trenere. Bygge videre den allerede etablerte kontakten mot klubb. 2. året skal vi utvide til å ha kurs og trening også for synshemmede. Ha 4 trenere. Fortsette samarbeid med klubb. 3. året skal vi jobbe med å utvikle treningene, ha noen dagsamlinger og en helgesamling. Vi skal få gjennomført overføringen til klubb.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport ParaAlpint våren 2020.endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Tove Andersen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
ParaAlpint 2017-2019
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 166 000, 2018: kr 188 000, 2019: kr 139 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
01.05.2020
Status
Under gjennomføring