Paracamp Innebandy

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi ønsker å legge til rette for en Paracamp i innebandy, for SUPER- og EL-innebandy spillere, i forbindelse med Stavanger Open, Norges største innebandyturnering. En helg spekket med innebandy, sosialt, moro og deltakelse i egne klasser på turneringen. SUPER- og EL-innebandy er våre para-idretter. SUPER-innebandy er vanlig «løpende» innebandy for personer med spesielle behov. Det kan være både kognitivt (Down syndrom, autister, asperger etc) og fysisk. EL-innebandy er for personer med store eller mindre bevegelseshemninger. Ofte bruker de elektrisk rullestol i sitt vanlige liv.

Målsetting

Målsetningen er å samle 100 spillere og 50 frivillige

Målgruppe

Målgruppen er SUPER- og EL-innebandy spillere. Det vil si barn, unge og voksne med spesielle behov. Det kan være både kognitive og fysiske bevegelseshemninger.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å gjennomføre Paracamp Innebandy i forbindelse med Stavanger Open, Norges største innebandy turnering. I løpet av helgen får SUPER- og EL-innebandy spillere mulighet å delta på fellestrening, spille turnering, sosialt og moro. Alle skal bli sett og få utfordringer på sitt nivå. Momenter i felles trening: bli kjent leker, øvelser med teknikk, taktikk, småspill og regler etc. Vi er opptatt av at treningen skal være gøy, at alle skal føle mestring og vektlegger det sosial i læringen. Avhengig av antall spillere deler vi inn i grupper basert etter ferdigheter. Festligheter på kvelden, med husband og underholdning av deltakerne selv. På turneringen deler vi lagene inn i forskjellige nivåer utefra ferdigheter og fysisk form. Alle lag får spille minst tre kamper hver. Vi prøver å holde fokuset borte fra resultatet. Det handler om å delta. Alle får utdelt medaljer. I tillegg til å invitere etablerte SUPER- og EL-innebandy lag inviterer vi også spesial skoler, attføringsbedrifter, boligkollektiver, aktivitetsgrupper i kommunen, interesseinstanser som har «spillere» i målgruppen, til å delta. Alle som vil kan komme for å prøve uansett om man er medlem i en innebandy klubb eller ikke.

Fremdriftsplan

SVBR er ansvarlig for prosjektledelse og gjennomføring. Det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra miljøene. Januar – planleggingsmøter, booke idrettshall, lage invitasjon, reservere hotellrom, booke instruktører, kontakte kommuner og interesseinstanser Februar – markedsføring, utsendelse av invitasjon Mars – påmeldingsfrister, lage øktplaner, lage kampoppsett, bestille medaljer, April – gjennomføring, evaluering, rapportering

Prosjektleder/forsker

Jørn Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Paracamp Innebandy
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2020: kr 75 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.05.2022
Status
Under gjennomføring