Paragolf – vi tar fellesskapet tilbake!

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Under pandemi har golf opplevd stor medlems- og aktivitetsutvikling. Dessverre gjelder ikke dette paragolf, hvor vi har hatt nedgang i deltakelse på fellesaktiviteter.

Til tross for at vi har kunnet gjennomføre aktiviteten nesten som vanlig, har smittevern gjort at vi har endret måten å møtes på. Dette har i stor grad gått ut over det sosiale og en brukerundersøkelse høsten 2021 viste at spillerne savnet det sosiale aspektet. For noen var dette den viktigste årsaken til deltakelse og når det sosiale ble borte ble de heller hjemme. I tillegg tilhører flere risikogrupper.

Målsetting
Bedre livskvalitet og økt deltakelse gjennom et godt sosialt fellesskap.

Målgruppe/deltakere
Prosjektet retter seg mot paragolfspillere (bevegelses-, syns-, hørsels- og utviklingshemmede) vi har mistet eller som i liten grad har deltatt, som vi står i fare for å miste eller som ennå ikke har funnet veien til oss.

Metode
I allerede planlagt aktivitet ønsker vi å tilføre forsterkede sosiale elementer uten at dette gir ekstra kostnad. Dette kan f. eks være:

  • Bevertning før/under/etter spill/trening.
  • NGF representant på alle tiltak som et bindeledd mellom arrangørklubb og deltakere.
  • Sosiale samlinger med quiz ifm overnatting.
  • Felles oppvarming.
  • Bygge fellesskapsfølelse gjennom give-aways og synliggjøring.

Gjennom et fokus på det sosiale skal vi gjenskape møteplassene, samtalene, erfaringsutvekslingen og det sosiale fellesskapet som tidligere har bidratt til å skape vennskap på tvers.

Tidsplan

  • Aktivitetsplan og konkretisering av tiltak (januar – mars)
  • Invitasjoner, synliggjøring og logomateriell (februar – april)
  • Avtaler med klubber (mars – juni)
  • Synliggjøring, rekruttering og gjennomføring (mars – september)

Forventet resultat
Prosjektet er forventet å gi deltakerne en følelse av normalitet; at hverdagen og fellesskapet er tilbake. Det skal stimulere til mer fysisk aktivitet, mindre usikkerhet, mindre ensomhet og til bedre livskvalitet.

Vi forventer økt deltakelse på fellesarrangementer med både tidligere og nye spillere.

Prosjektleder

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Paragolf – vi tar fellesskapet tilbake!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
Kr 100.000
Startdato
14.02.2022