Paraidrett med hund

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er svært få parautøvere i Hundekjøring. Dette til tross for at Hundekjøring er en godt egnet for paraidrett. Det er mange grener innen hundekjøring og flere av disse kan gjøres med tilpasset utstyr. Hundekjørerforbundet har jobbet for økt deltakelse av parautøvere, men arbeidet har gått tregt når vi kun har hatt frivillige å spille på. Vi ønsker derfor å ansette en person som kan arbeide systematisk med å lage et godt treningstilbud, stimulere til aktivitet for parautøvere og rekruttere og holde på parautøvere til hundekjørersporten.

Målsetting for prosjektet

Vi skal innen 2025 ha etablert minimum 5 treningsgrupper i 5 ulike klubber tilpasset parautøvere. Gruppene skal ha trenere med NHF sitt paraidrettskurs og ukentlige treninger. Det skal være egne grupper for utøvere med bevegelseshemming og utøvere med utviklingshemming.

Målgruppe

Bevegelseshemmede og utviklingshemmede utøvere i alderen 13-66 år som har egen hund eller har interesse for hund og som ønsker å starte med hundekjøring.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

75

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Se vedlagt prosjektbeskrivelse

Fremdriftsplan for prosjektet

Se fremdriftsplan vedlagt

Prosjektleder

Wiebke Höfers

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Paraidrett med hund
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2022: kr 450 000, 2023: kr 450 000, 2024: kr 450 000
Startdato
30.09.2022
Sluttdato
31.07.2025
Status
Under gjennomføring