Paraidrettsdag

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NBF ønsker ikke å konkurrere med andre særforbund om «funksjonshemmede» medlemmer. Vi ønsker heller å presentere våre tilbud i samarbeid med andre særforbund slik at «deltakeren» selv kan velge hvilke idretter de har lyst til å utøve. Samarbeid på tvers av idretter er viktig for å nå ut til flere. Gjennom å arrangere felles «paraidrettsdager» får vi presentert et mangfold av idretter på et og samme sted, på en og samme dag.

Målsetting

Arrangere 2 paraidrettsdager høst 2018 og 2 paraidrettsdager vår 2019. Målet er å presentere minst 6 idretter per arrangement. Vi håper å nå ut til 30 besøkende per para-dag. Det vil si 120 deltakere. Hovedmålet er at flest mulig finner sin idrett og blir medlem i det lokale idrettslaget

Målgruppe

Barn/unge med utviklingshemming Barn/unge med motoriske utfordringer

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å arrangere 4 paraidrettsdager. Enten på fire forskjellige steder i landet eller på to steder i landet, hvor vi har 2 arrangementer i løpet av en helg. Vi arrangerer paraidrettsdagen separat, for to målgrupper; barn/ungdom med utviklingshemming og barn/ungdom med motoriske utfordringer. Det inviteres til et aktivt og sosialt arrangement med en smakebit av flest mulig tilrettelagte lokale idretter; EL-innebandy, SUPER-innebandy, friskis&svettis aktiviteter, badminton, golf, turn, judo og friidrett. De forskjellige idrettene kan varier fra sted til sted. Målet er å ha det gøy på selve dagen, oppleve mestring og se idrettsmulighetene som finnes lokalt. Gjennom å tilby smakebiter på en rekke tilrettelagde idrettsaktiviteter vil det være noe som ALLE kan delta på. Paraidrettsdagen vil avholdes i store idrettshaller med plass til mange. Steder i landet vi kan arrangere paraidrettsdager er blant annet Bergen, Tromsø og Kristiansand. Særidrettsforbundene vil være første samarbeids- og planleggingsledd. Herunder vil lokale idrettslag, som er medlem av respektive særidrettsforbund, involveres. Prosjektleder i Norges Bandyforbund har totalansvaret for planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Fremdriftsplan

Juli til aug: planleggingsmøte med særforbund, fastsette dato og sted for 2 paraidrettsdager høsten 2018 Sep til nov: fordele arbeidsoppgaver, invitasjoner og materiell, markedsføring, gjennomføring av 2 paraidrettsdager Des: Evaluering, planlegge for 2 paraidrettsdager vår 2019 Jan-apr: fordele arbeidsoppgaver, invitasjoner og materiell, markedsføring, gjennomføring av 2 paraidrettsdager Mai til juni: oppsummering, evaluering, rapportering.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektleder i Norges Bandyforbund innkalte til planleggingsmøter med aktuelle særforbund (fleridrett, bordtennis, badminton, golf, judo, kampsport og friidrett). Herunder ble de lokale idrettslag, som er medlem av respektive særidrettsforbund, involvert. Regionale fagkonsulenter i idrettskretsene, som har god oversikt på aktivitetstilbud og muligheter lokalt, deltok også i planleggingen. Vi hadde sammenlagt 6 planleggingsmøter. Tromsøhallen og Energisenteret på Haukelandsykehus i Bergen ble stedene vi valgte å arrangere paraidrettsdagene på. Idrettene de kunne prøve var: EL-innebandy, super-innebandy, boccia, bordtennis, badminton, taekwondo, judo, handball og friskis&svettis. Vi lagde invitasjoner som ble lagt ut på facebook, relevante nettsider, sendt til kontaktpersoner og fysioterapeuter i kommunen, brukerorganisasjoner, spesialskoler og aktuelle instanser. I Tromsø delte vi dagen i to økter. Den første økten var for utviklingshemmede og den andre for de med fysiske funksjonshemninger. I Bergen lagde vi et program som var åpent for alle.

Antall personer i målgruppen

30

Oppsummering

Lokale paraidrettsdager er viktige rekrutteringsarenaer og for å synliggjøre mulighetene som finnes. Selv om det kun kommer få deltakere. Gjennom paraidrettsdagene i Tromsø og i Bergen har vi skapt et nettverk blant de lokale klubbene og instruktørene, og en erfaringsutveksling dem imellom. Det beste er at forankringen til lokale paraidrettsdager og prosjektledelsen er lokalt. Vi håper at de lokale «ildsjelene» viderefører prosjektet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Ann Katrin Eriksson

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Paraidrettsdag
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 120 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
02.12.2019
Status
Under gjennomføring