Paraidrettsdag

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NBF ønsker ikke å konkurrere med andre særforbund om «funksjonshemmede» medlemmer. Vi ønsker heller å presentere våre tilbud i samarbeid med andre særforbund slik at «deltakeren» selv kan velge hvilke idretter de har lyst til å utøve. Samarbeid på tvers av idretter er viktig for å nå ut til flere. Gjennom å arrangere felles «paraidrettsdager» får vi presentert et mangfold av idretter på et og samme sted, på en og samme dag.

Målsetting

Arrangere 2 paraidrettsdager høst 2018 og 2 paraidrettsdager vår 2019. Målet er å presentere minst 6 idretter per arrangement. Vi håper å nå ut til 30 besøkende per para-dag. Det vil si 120 deltakere. Hovedmålet er at flest mulig finner sin idrett og blir medlem i det lokale idrettslaget

Målgruppe

Barn/unge med utviklingshemming Barn/unge med motoriske utfordringer

Antall personer i målgruppen

120

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å arrangere 4 paraidrettsdager. Enten på fire forskjellige steder i landet eller på to steder i landet, hvor vi har 2 arrangementer i løpet av en helg. Vi arrangerer paraidrettsdagen separat, for to målgrupper; barn/ungdom med utviklingshemming og barn/ungdom med motoriske utfordringer. Det inviteres til et aktivt og sosialt arrangement med en smakebit av flest mulig tilrettelagte lokale idretter; EL-innebandy, SUPER-innebandy, friskis&svettis aktiviteter, badminton, golf, turn, judo og friidrett. De forskjellige idrettene kan varier fra sted til sted. Målet er å ha det gøy på selve dagen, oppleve mestring og se idrettsmulighetene som finnes lokalt. Gjennom å tilby smakebiter på en rekke tilrettelagde idrettsaktiviteter vil det være noe som ALLE kan delta på. Paraidrettsdagen vil avholdes i store idrettshaller med plass til mange. Steder i landet vi kan arrangere paraidrettsdager er blant annet Bergen, Tromsø og Kristiansand. Særidrettsforbundene vil være første samarbeids- og planleggingsledd. Herunder vil lokale idrettslag, som er medlem av respektive særidrettsforbund, involveres. Prosjektleder i Norges Bandyforbund har totalansvaret for planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Fremdriftsplan

Juli til aug: planleggingsmøte med særforbund, fastsette dato og sted for 2 paraidrettsdager høsten 2018 Sep til nov: fordele arbeidsoppgaver, invitasjoner og materiell, markedsføring, gjennomføring av 2 paraidrettsdager Des: Evaluering, planlegge for 2 paraidrettsdager vår 2019 Jan-apr: fordele arbeidsoppgaver, invitasjoner og materiell, markedsføring, gjennomføring av 2 paraidrettsdager Mai til juni: oppsummering, evaluering, rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Ann Katrin Eriksson

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Paraidrettsdag
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 120 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
02.12.2019
Status
Under gjennomføring