Paraidrettsdag

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

NBF ønsker ikke å konkurrere med andre særforbund om «funksjonshemmede» medlemmer. Vi ønsker heller å presentere våre tilbud i samarbeid med andre særforbund slik at «deltakeren» selv kan velge hvilke idretter de har lyst til å utøve. Samarbeid på tvers av idretter er viktig for å nå ut til flere. Gjennom å arrangere felles «paraidrettsdager» får vi presentert et mangfold av idretter på et og samme sted, på en og samme dag.

Målsetting for prosjektet

Arrangere 2 paraidrettsdager høst 2018 og 2 paraidrettsdager vår 2019. Målet er å presentere minst 6 idretter per arrangement. Vi håper å nå ut til 30 besøkende per para-dag. Det vil si 120 deltakere. Hovedmålet er at flest mulig finner sin idrett og blir medlem i det lokale idrettslaget

Målgruppe

Barn/unge med utviklingshemming Barn/unge med motoriske utfordringer

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi ønsker å arrangere 4 paraidrettsdager. Enten på fire forskjellige steder i landet eller på to steder i landet, hvor vi har 2 arrangementer i løpet av en helg. Vi arrangerer paraidrettsdagen separat, for to målgrupper; barn/ungdom med utviklingshemming og barn/ungdom med motoriske utfordringer. Det inviteres til et aktivt og sosialt arrangement med en smakebit av flest mulig tilrettelagte lokale idretter; EL-innebandy, SUPER-innebandy, friskis&svettis aktiviteter, badminton, golf, turn, judo og friidrett. De forskjellige idrettene kan varier fra sted til sted. Målet er å ha det gøy på selve dagen, oppleve mestring og se idrettsmulighetene som finnes lokalt. Gjennom å tilby smakebiter på en rekke tilrettelagde idrettsaktiviteter vil det være noe som ALLE kan delta på. Paraidrettsdagen vil avholdes i store idrettshaller med plass til mange. Steder i landet vi kan arrangere paraidrettsdager er blant annet Bergen, Tromsø og Kristiansand. Særidrettsforbundene vil være første samarbeids- og planleggingsledd. Herunder vil lokale idrettslag, som er medlem av respektive særidrettsforbund, involveres. Prosjektleder i Norges Bandyforbund har totalansvaret for planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

Fremdriftsplan for prosjektet

Juli til aug: planleggingsmøte med særforbund, fastsette dato og sted for 2 paraidrettsdager høsten 2018 Sep til nov: fordele arbeidsoppgaver, invitasjoner og materiell, markedsføring, gjennomføring av 2 paraidrettsdager Des: Evaluering, planlegge for 2 paraidrettsdager vår 2019 Jan-apr: fordele arbeidsoppgaver, invitasjoner og materiell, markedsføring, gjennomføring av 2 paraidrettsdager Mai til juni: oppsummering, evaluering, rapportering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Norges Bandyforbund søkte midler fra ExtraStiftelsen til å arrangere felles paraidrettsdag i samarbeid med andre særforbund og lokale idrettslag. Prosjektets målsetning var å arrangere to felles paraidrettsdager, på to forskjellige steder i landet, med utprøving av minst seks forskjellige tilrettelagte lokale idretter. Målgruppen var barn/ungdom med utviklingshemning og/eller fysisk funksjonshemming.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi arrangerte en dag i Tromsøhallen og en dag på Energisenteret på Haukeland sykehus i Bergen. Totalt antall deltakere på begge stedene var 30. Dessverre har vi ikke klart å få svar på hvor mange av de 30 som har begynt med idrett og meldt seg inn i en klubb som en følge av paraidrettsdagen, som var et hovedmål. Flere trengs å bearbeides litt mer. Vi har kontaktdata på de fleste. De har oppgitt at de vil komme tilbake hvis vi skulle arrangere flere ganger.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

30

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektleder i Norges Bandyforbund innkalte til planleggingsmøter med aktuelle særforbund (fleridrett, bordtennis, badminton, golf, judo, kampsport og friidrett). Herunder ble de lokale idrettslag, som er medlem av respektive særidrettsforbund, involvert. Regionale fagkonsulenter i idrettskretsene, som har god oversikt på aktivitetstilbud og muligheter lokalt, deltok også i planleggingen. Vi hadde sammenlagt 6 planleggingsmøter. Tromsøhallen og Energisenteret på Haukelandsykehus i Bergen ble stedene vi valgte å arrangere paraidrettsdagene på. Idrettene de kunne prøve var: EL-innebandy, super-innebandy, boccia, bordtennis, badminton, taekwondo, judo, handball og friskis&svettis. Vi lagde invitasjoner som ble lagt ut på facebook, relevante nettsider, sendt til kontaktpersoner og fysioterapeuter i kommunen, brukerorganisasjoner, spesialskoler og aktuelle instanser. I Tromsø delte vi dagen i to økter. Den første økten var for utviklingshemmede og den andre for de med fysiske funksjonshemninger. I Bergen lagde vi et program som var åpent for alle.

Resultater og resultatvurdering

Vi opplevde at rekrutteringen var vanskelig og at vi gjerne skulle hatt bedre oppfølging fra kommunen. Selv om det ikke møtte opp så mange ble det svært vellykket for dem som møtte opp. De ble virkelig tatt godt vare på, fikk en skikkelig god opplevelse, gikk hjem med store smil og fine premier. Vi har hatt et fint samarbeid oss særforbund imellom og med de lokale idrettslagene som stilte opp som instruktører. Det gir noe tilbake når man får oppleve idrettsgleden til de som kom. Alle er klare for å bidra igjen

Oppsummering og videre planer

Lokale paraidrettsdager er viktige rekrutteringsarenaer og for å synliggjøre mulighetene som finnes. Selv om det kun kommer få deltakere. Gjennom paraidrettsdagene i Tromsø og i Bergen har vi skapt et nettverk blant de lokale klubbene og instruktørene, og en erfaringsutveksling dem imellom. Det beste er at forankringen til lokale paraidrettsdager og prosjektledelsen er lokalt. Vi håper at de lokale «ildsjelene» viderefører prosjektet.

Prosjektleder

Ann Katrin Eriksson

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Paraidrettsdag
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 120 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.11.2019
Status
Under gjennomføring