Paraidrettssenter i Trøndelag

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er nesten 11 000 personer med funksjonsnedsettelse som er registrert som aktive i idrettslag i Norge, men anslagsvis har rundt 600 000 mennesker en eller annen form for funksjonsnedsettelse i landet. Paraidrettssenteret i Trøndelag skal bidra sterkt til å øke antallet til idretten gjennom å senke terskelen for utprøving av idretter, samle utprøvingen på et sted, følge tett opp deltakere fra utprøving og inn i idrettslagene, heve kompetansen om paraidrett og tilrettelegging i idrettslag, i skolen og blant faggrupper i det offentlige og i det private som jobber til daglig med målgruppene.

Målsetting

Senteret skal i løpet av prosjektperioden: * Ha minst 1550 barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse innom for utprøving/ informasjon * Rekruttere minst 725 nye parautøvere til idrettslagene * Øke kompetansen om paraidrett og tilrettelegging til minst 650 personer * Ha minst 20 oppslag i medier

Målgruppe

Barn, unge og voksne med utviklingshemning, synshemning, hørselshemning og bevegelseshemning.

Antall personer i målgruppen

3650

Beskrivelse av gjennomføring

Paraidrettssenteret skal etableres på Ranheim i Trondheim. Senteret, som skal være åpent på dagtid mandag-fredag mellom kl. 0830-1500 og en kveld i uka kl. 18-22, skal følge deltakere fra utprøving og inn i aktuelle idrettslag som har aktiviteten (e) som de vil delta videre på. På senteret skal deltakerne (barn, unge og voksne) få: – prøve ut rundt 20 idretter – informasjon om alle idretter og hva som finnes av muligheter i de lokale idrettslagene – se filmklipp av aktuelle paraidretter fra treninger i idrettslag – informasjon om aktivitetshjelpemidler og støtteordninger I tillegg skal senteret være en kompetansearena for trenere og ledere i idrettslag, lærere som har kroppsøving i skolen og fagpersoner i det offentlige/private. Det skal for alle disse arrangeres utprøvingsdager, seminarer, kurs og konferanser som skal: – styrke eksisterende tilbud og gi motivasjon til å starte opp med nye tilbud i idrettslag – øke kompetansen slik at kroppsøvingstimer blir bedre tilrettelagt for elever med funksjonsnedsettelse Utprøvingene, kursingen og rekrutteringen av deltakere fra hele Trøndelag skal skje gjennom en tett dialog og samarbeid med alle kommuner, skoler (grunnskole/vid. skole), bruker- og interesseorganisasjoner og idretten.

Fremdriftsplan

2021: – Etableres styringsgruppe og brukergruppe – Etableres driftsorganisasjon, kontor, lager og verksted – Inngås samarbeidsavtaler med 20 særidretter – Møter med 38 kommuner og 20 skoler – Avtaler med utstyrsleverandører – Etableres bookingsystem, nettsted og FB-side – Lages kursplan – Produseres markedsføringsmateriell 2022: – Paraidrettssenteret åpnes – Kursplan og statistikk 2023: – Kursplan og statistikk 2024: – Kursplan og statistikk

Prosjektleder/forsker

Per-Einar Johannessen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Paraidrettssenter i Trøndelag
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 900 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring