Pararoing

Søknadssammendrag

Bakgrunn

NR ønsker flere funksjonshemmede i regelmessig aktivitet og trening.Helseaspektet ved å drive med idrett, men også sosialiseringsarena for barn og ungdom er viktig. NR ønsker å synliggjøre og etablere gode møteplasser/treningssteder for pararoing. Pararoing senker terskelen til barn og unge med en funksjonsnedsettelse til deltakelse i idretten, og spesielt egnet for personer med syn, hørselshemming eller funksjonsnedsettelse som ellers har få muligheter til å drive med kondisjonsidrett. Vi ønsker derfor å etablere et prosjekt der hovedmålsetningen er å øke antall pararoere inn i idretten.

Målsetting

NR ønsker flere funksjonshemmede i regelmessig aktivitet og trening. Både helseaspektet ved å drive med idrett, men også sosialiseringsarenaen for barn og ungdom er viktig. NR må derfor gjøre tiltak for å synliggjøre og etablere gode møteplasser/treningssteder for målgruppen.

Målgruppe

Personer med funksjonsnedsettelse, herunder inkludert syn og hørselshemmede Klubber, samarbeidspartnere, ledere og foreldre

Antall personer i målgruppen

40

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet skal gjennomføres ved – Først og fremst skal utøverne integreres i egen klubb og klubbaktiviteter og det sosiale nettverket i klubben. Videre ønsker vi å arrangere årlige nasjonale samlinger for utøverne og trenere for kompetanseoverføring mellom utøvere og trenere samt for å senke terskelen for å delta på regatta. Organisering Norges Roforbund sentralt: – Sentral administrering og koordinering av utlån av materiell – Promotere prosjektet til klubber og utøvere – Koordinere oppstarts og kartleggingsmøter i klubb sammen med kommune, fagkonsulenter og andre frivillighetsorganisasjoner – Organisering av fellessamlinger – Oppfølging av klubb, idrettsfaglig Klubb og krets – Rekruttere utøvere i samarbeid med NR, kommuner og instanser – Kartlegge og inkludere ressurspersoner – Gjennomføre organisert aktivitet, en gang i uken – Arbeide for å integrere utøvere i eksisterende gruppe – Legge til rette for deltagelse i regatta – Rapportere aktivitet til Norges Roforbund

Fremdriftsplan

Se vedlagte fremdriftsplan i prosjektbeskrivelse. 2019: – Utarbeidelse av trenerkurs for funksjonshemmede utøvere – Gjennomføring av trenerkurs – Gjennomføre 3 stk parasamlinger. – Organisere felles samling for utøvere og trenere 2020: – Gjennomføre 3 stk parasamlinger – Organisere felles samling for utøvere /trenere – Organisere trenerkurs – Deltagelse på regatta for utøvere 2021: – Deltagelse på regatta – Fellessamling for roere og trenere

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Paraprosjekt sluttrapport .pdf

Prosjektleder/forsker

Kjell Ove Alvestad

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Pararoing
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2019: kr 250 000, 2020: kr 200 000, 2021: kr 200 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.10.2022
Status
Avsluttet