Paratennis – livsglede

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Tennis er en fin idrett som man drive livet ut med høy grad av helsegevinst. Dette er visjonen vi jobber etter i forbundet. Det samme gjelder for rullestoltennis. I Norge har vi mange tennis anlegg som egner seg til rullestoltennis. Det bygges også en god del nytt som alle tilfredsstiller krav til anlegg som skal være tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjør at vi har et stort potensiale i hele landet med å få rullet ut rullestoltennisen. Det fine er at rullestoltennisen bruker de samme baner, baller og rekkert som normal tennis. Den eneste tilpasningen med tennisrullestol.

Målsetting

Vi ønsker å få flere mennesker med nedsatt funksjonsevne ut i aktivitet. Vi ser det er avgjørende for den enkelte å være i aktivitet da det bidrar til at de mestrer de andre utfordringene de står ovenfor med utdanning, arbeid, familie og håntering av sin nedsatte funksjonsevne.

Målgruppe

Mennesker med nedsatt funksjonsevne i hele landet. Både de som er tidlig i et rehabilitetsløp eller de som har vært skadet eller har sykdom lenge.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

Vi skal gjennomføre prøve rullestoltennis dager lokalt i klubb i hele landet. Dette må markedsføres i media og bruke sosiale medier for å få ut budskapet. Vi låner ut spesial tennisrullestoler til klubber som har oppstarts grupper frem til utøverene har skaffet sin egen tennisrullestol. Støtte klubber med finansiering av baneleie og trenere i en oppstart fase på 6-12 måneder. Vi må bygge et miljø i hele landet derfor legger vi opp til felles samlinger for alle utøvere både bredde og elite hvor vi finansierer store deler av samlingen. Vi satser på 4 samlinger pr. år. Vi må holde turneringer for alle utøvere i Norge hvor 2 av turneringene blir NM ute og inne + 2 vanlige turneringer gjennom året. Det må gjennomføres utdanning av trenere som vil være resurspersoner i den enkelte klubb. På CatoSenteret vil det være kurs i rullestoltennis hver 14 dag nede hos Soon Tennisklubb med 6-8 deltagere hver gang. Sunnaas sykehus gjennomfører Sunnaasdagene i begynnelsen juni her treffer vi rundt 100 klienter. Vi vil også delta på Camp Spinal som Sunnaas Stiftelsen har i slutten av juni. Der pleier det å være +- 30 deltagere. Det hele må styres av Norges Tennisforbund sentralt for å samordne og utvikle prosjektet.

Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen er for stor til å legges inn her se prosjektbeskrivelse.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Norges Tennisforbund har gjenomført prosjektet med å påvirke klubbene lokalt og kommet i kontakt med potensielle utøvere ved å ha prøve på dager lokalt i klubb. Vi har vist frem aktiviteten på Catosentret og Sunnaas/Camp Spinal. Vi har utdannet trenere på 3 dager kurs i Oslo og gjennom trenerløypa med trener 1. og trener 2. kursene vi holder. Det har blitt en bedre bevistgjøring og ufarliggjøring ute i de lokale klubbene. Vi har synlig gjort oss gjennom deltagelse i NM for funksjonsfriske hvor vi er deltagere på lik linje med fuksjonsfriske.

Antall personer i målgruppen

450

Oppsummering

Med flere utdannede trenere og mer synliggjøring står vi bedre rustet til å lykkes med arbeidet å spre gleden med å drive med rullestoltennis. Videre planer er at de klubbene som har tilbud forsetter med de gruppene de har. Vi forsetter med å utdanne trenere. Vi som særforbund legger til rette med samlinger og turneringer for å gjøre det interessant å fortsette med aktiviteten. Vi anskaffer flere utlånstoler til utlån til flere klubber og nye utøvere. Vi gjennomfører nye trenerkurs på 2-3 dager for nye trenere.

Sluttrapport/artikler (pdf)

DAM sluttrapport V1.pdf

Prosjektleder/forsker

Einar Enevoldsen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Paratennis – livsglede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 290 000
Startdato
02.07.2018
Sluttdato
16.12.2019
Status
Under gjennomføring