Paravolley – samspill for alle

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble gjennomført av prosjektleder som ble ansatt i en 50% stilling. For å oppnå prosjektets mål ble følgende plan etablert: År en  Øke interessen og forståelsen for sittevolleyball  Kartlegging av potensielle miljøer  Oppstart i fire selvgående grupper  Arrangere en turnering  Holde et seminar År to  Stabilisere aktiviteten i de fire klubbene som startet i 2016  Starte fire nye grupper i fire nye klubbmiljøer  Gjennomføre en kampanje for å nå ressurspersoner  Turnering for aktive lag med fokus på sportslig aktivitet  Åpent seminar for ressurspersoner År tre  Stabilisere aktiviteten i allerede oppstartede klubber  Stimulere til oppstart av aktivitet i fire nye klubbmiljøer  Videreføre fagseminar (hvis det gav oppslutning i 2017)  Utvide turneringstilbudet til to turneringer per år  Invitere til seminar hvor man inviterer til erfaringsutveksling og diskusjon knyttet til paraidrett generelt og sittevolleyball spesielt.

Antall personer i målgruppen

300

Oppsummering

Prosjektet har vært lærerikt og viktig for utviklingen av sittevolleyball. Man har kommet et langt skritt i arbeidet og ser effekten av systematisk arbeid. Interessen for sittevolleyball har økt, aktivitetstilbudet har økt og utøverne har et konkurransetilbud. Antall medlemmer som er parautøvere har økt i prosjektperioden. Det er skapt møteplasser for parautøvere og arenaer for erfaringsutveksling. NVBF er takknemlige for at Extrastiftelsen har støttet dette prosjektet. NVBF vil fortsette arbeidet med å rekruttere utøvere, etablere klubbtilbud, arrangere turneringer og samlinger også i 2019.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen 04.02.2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Malin Emilie Mørk

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Paravolley – samspill for alle
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2016: kr 273 000, 2017: kr 318 000
Startdato
01.01.2016
Sluttdato
31.12.2018
Status
Avsluttet