Pårørende- en ressurs for livet

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Pårørende har en nøkkelrolle i omsorgen for sine nærmeste og har unike behov forskjellig fra pasientenes behov. Opplæring av pasienter og pårørende er definert som en av spesialisthelsetjenestens fire hovedoppgaver (3-5), men kurstilbud tilrettelagt for pårørende til kronisk hjertesyke mangler. Årlig utredes og behandles ca. 5600 hjertepasienter fra hele landet på LHL- klinikkene Feiring og svært mange pårørende er med under oppholdet på klinikken. Det er på høy tid å utvikle et nytt tilpasset kurstilbud for pårørende til kronisk hjertesyke. Kurset vil også vil produseres i nettbasert versjon.

Målsetting

Utvikle, prøve ut og evaluere et kurstilbud til pårørende av kronisk hjertesyke. Kurset skal bidra til at pårørende får støtte til å mestre omstillinger og utfordringer, bli bevisst egne behov og sin egen rolle og lære av hverandres erfaringer. Kurset vil også lages i en nettbasert versjon.

Målgruppe

Voksne pårørende til pasienter med kronisk hjertesykdom.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil starte med å innhente og systematisere kunnskap om pårørende til hjertesyke som vi vil legge til grunn for å utvikle kurset. Kurset vil utvikles av helsepersonell i tett samarbeid med pårørende og bli fortløpende evaluert i utviklingsprosessen. Kurset vil ha en interaktiv undervisningsform som veksler mellom teoretiske og praktiske tilnærminger. Formidlingen kombinerer ulike helsepedagogiske metoder og virkemidler med fokus på best mulig lærings- og mestringseffekt, inspirert av motiverende samtale/ intervjuteknikk støttet av filmsekvenser som skal få skape gjenkjenning i hverdagssituasjoner. Det er inngått intensjonsavtale med et filmproduksjonsselskap om å lage ulike filmsekvenser som illustrerer ulike pårørenderoller og pasient/pårørende- situasjoner som utgangspunkt for samtaler og refleksjon. Andre kurstema vil være: «Hva er hjertesykdom?», «Hva vil det si å være hjertesyk?» «Pasient og pårørenderollen- konsekvenser for relasjoner og samliv», «Behandlingsmuligheter, hjertevennlig livsstil og livstilendring». Kurset fokuser på erfaringsutveksling mellom pårørende. Vi vil også lage en egen nettbasert versjon av kurset tilgjengelig som vil tilbys kommunehelsetjenesten, LHL sine lokallag og andre helseaktører.

Fremdriftsplan

Våren 2017: Starte utviklingsarbeidet med planlegging av kursinnhold og filmsekvenser. Høsten 2017: Produsere filmsekvenser og sette sammen kursets deler. Pilotteste, gjennomføre og evaluere pårørendekurset og utføre eventuelle endringer før ferdig versjon av kurset er klart. Vår 2018: Publisere resultater fra prosjektet og nettbasert versjon

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport-Pårørende-en ressurs for livet.pdf

Prosjektleder/forsker

Mona Seljevoll Tjordal

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Pårørende- en ressurs for livet
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHL-klinikkene Feiring
Beløp Bevilget
2017: kr 542 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
02.05.2018
Status
Avsluttet