Pårørende på nett – digital pårørendetjeneste

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

A-larm har i løpet av koronapandemien kjørt digitale pårørendetreff, og har opplevd at vi når en gruppe pårørende vi ellers ikke har nådd. Basert på de erfaringene vi har gjort oss, og etter ønske fra pårørende ønsker vi å få på plass en tre-trinn digital modell som kombinerer digitale møter og opplæring som bidra til å gi pårørende bedre livskvalitet og økt forståelse om egen situasjon og hva de selv kan gjøre og ikke gjøre i rollen som pårørende. Formål med aktiviteten: Tilby og utvikle en digital opplærings- og mestringsarena for pårørende av mennesker med rusutfordringer

Målsetting for prosjektet

1. Utvikle en digital pårørende tjeneste . 2. Utvikle et faglig opplæringsprogram for pårørende bestående av moduler 3. Utvikle et tilbud som når ut til pårørende vi ellers ikke vil nå gjennom ordinære fysiske tilbud og få de videre i fysiske gruppe

Målgruppe

Pårørende av mennesker med rusutfordringer og eller psykiske utfordringer. Både pårørende som mottar helsehjelp og pårørende som ikke mottar tjenester.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

2500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Oppstart 01.06.22. De åpne digitale pårørendetreffene starter umiddelbart som ledes av prosjektleder. I den første tiden utvikles modul 1 i opplærings,- og mestringsmodellen for pårørende. Deretter utvikles modul 2. Underveis rekrutteres brukere og gruppeledere til pårørende på nett. Gruppeledere vil lede grupper og følge opp pårørede.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstart 01.06.22 Se prosjektbeskrivelse

Prosjektleder

Vigdis Løbach

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Pårørende på nett – digital pårørendetjeneste
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2022: kr 725 000, 2023: kr 675 000
Startdato
01.07.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring