Påvirka–et filmbasert digitalt læremiddel om sosiale medier og spiseproblemer

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

I februar 2024 ble det publisert en norsk forskningsartikkel (se punkt 1.1.11) som underbygger presset om å etterleve kroppsidealer blant norsk ungdom. 1558 jenter (53%) og gutter (47%) besvarte spørreundersøkelsen. Resultatene belyser risiko ved bruk av sosiale medier (SoMe), og at spiseforstyrrelsespatologi er blitt vanlig og påvirker unges syn på seg selv, deres utseende og spisevaner. Spisfo opplever jevn økning i unge brukere som forteller at SoMe-plattformer som TikTok, Snapchat og Instagram påvirker dem negativt. De får servert umulige kroppsideal, men innholdet har likevel enorm tiltrekningskraft og de klarer ikke å bryte ut av innholdsstrømmen. Mange ender med å bruke proteintilskudd, anabole steroider, slankeprodukter, sulte og kroppssjekke seg, samt overtrene. Hvordan kan unge klare å stå imot presset og unngå å grave seg dypere inn i ensidige feeds og destruktive grupper? «Påvirka» er et digitalt, filmbasert læremiddel for 8.–10. trinn (ungdomsskolen) i det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring». Læremiddelet inneholder 4 dokumentarfilmer på 15 minutter, samt oppgaver og lærerveiledning. Læremiddelet publiseres åpent tilgjengelig på kunnskapsfilm.no. og kan også brukes i videregående skole, av organisasjoner og helseinstitusjoner, samt være nyttig for foreldre og voksne brukere. I filmene møter vi 4 ungdommer (over 18 år) med variasjon i kjønn og bakgrunn, som har hatt et problematisk forhold til mat og kroppsaksept som en følge av SoMe-påvirkning. Felles i deres personlige historier er at de måtte ta grep om egen SoMe-bruk som del av sin tilfriskningsprosess. Filmene viser også algoritmenes rolle i en digital reise; fra nyopprettet bruker, feed som bygger seg fort opp til avhengighetsskapende og fører til destruktive «kaninhull». Den digitale reisen viser også konkrete grep for å komme seg ut av den negative situasjonen. Filmene benytter seg av grafikk for å illustrere hvordan algoritmene fungerer. Fagpersoner innen mediebruk, IT og ungdomshelse intervjues. Læremiddelet testes på Spisfo´s ungdomsråd før publisering for å hindre symptomsmitte. Læremiddelet består av praktiske oppgaver slik som «en uke uten SoMe», «en sunn feed», annonseanalyse og oppgaver knyttet til ungdomshelse, personvern, etikk og mediekritikk. Læremiddelet skal hjelpe ungdom til kritisk tenking rundt hvordan sosiale medier påvirker selvbildet og kan gjøre dem syke. Målsettingen er å styrke unges fysiske og psykiske helse, samt forebygge spiseproblemer gjennom økt bevissthet om SoMe-algoritmers innvirkning på deres liv. Verdien av læremiddelet vil være langvarig fordi det ligger åpent tilgjengelig på en allerede etablert plattform med digitale læremiddel, som brukes aktivt i skolen. Vi har knyttet til oss en sterk prosjektgruppe med kompetanse innen fysisk og psykisk helse, pedagogikk, didaktikk, algoritmer og medievitenskap. Brukerrepresentanter og Spisfos ungdomsråd deltar i prosjektgruppa og i utviklingen av læremiddelet.

Prosjektleder

Silje Sønsterud Olsen

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Påvirka–et filmbasert digitalt læremiddel om sosiale medier og spiseproblemer
Organisasjon
Spiseforstyrrelsesforeningen
Beløp Bevilget
2024: kr 330 000, 2025: kr 1 040 000
Startdato
15.08.2024
Sluttdato
15.12.2025
Status
Under gjennomføring