Påvirke ungdom til tryggere elsparkesykkelatferd

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er behov for forskningsbasert kunnskap om elsparkesykkelbruk blant ungdom. Særlig når det gjelder unges risikoforståelse, forståelse og kjennskap til trafikkregler, samt påvirkning av holdninger og atferd knyttet til trygg ferdsel. Unge i alderen 14-18 år storforbrukere av mikromobilitet, og mange av ulykkene skjer nettopp i denne aldersgruppen. Mange utviser risikabel atferd. Det har vært flere tilfeller av påkjørsler på gangveier og fortau, hvor gående har blitt stygt skadet. Særlig personer fra sårbare grupper, som små barn, eldre, personer med funksjonsnedsettelser og svaksynte.

Målsetting

– Færre ulykker på elsparkesykler i målgruppa – Utvikle 3 formidlingskonsept for atferdspåvirkning – Produsere og gjennomføre en intervensjon, hvor målgruppa skal påvirkes til trygg elsparkesykkelatferd – 13 presseoppslag (gj.snitt per sak i Norge: 9)

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er ungdommer i aldersspennet 14-20 år.

Antall personer i målgruppen

17000

Beskrivelse av gjennomføring

1. Workshop 1: rekrutteringsstrategi (alle samarbeidspartnere) 2. Gjennomføring av spørreundersøkelser del 1 (TØI) 3. Litteraturgjennomgang holdningskampanjer i nye sosiale medier (TØI) 4. Workshop 2: utvikling av ideer til formidlingskonsepter (alle samarbeidspartnere) 5. Anbudsprosess mediebyrå (Ung i trafikken) 6. Innholdsproduksjon til intervensjon (Ung i trafikken) : Fase 1: I samarbeid med mediebyrå videreutvikler 3 ideer til formidlingskonsepter og utvikling av materiell for atferdspåvirkning. Fase 2: Mediebyrå, Ung i trafikken og influenser produserer konseptmateriell. Fase 3: Spredning og analyse. Ung i trafikken setter opp annonser, oppfølging av annonsering og interaktive aktiviteter, samt analyse og rapportering knyttet til intervensjonen. 7. Utarbeidelse og utsending av pressemeldinger og leserbrev (Ung i trafikken) 8. Gjennomføring av spørreundersøkelser del 2 (TØI) 9. Utarbeidelse av en kvalitetssikret sluttrapport som publiseres på toi.no. I tillegg vil det utarbeides en artikkel som presenteres i det digitale tidsskriftet Samferdsel (TØI). 10. Det vil bli laget et sammendrag av rapporten til TØI tilpasset ungdom, f.eks bruk av infografikk (Ung i trafikken) 11. Evaluering og rapportering til DAM (Ung i trafikken)

Fremdriftsplan

Ung i trafikken sine aktiviteter omfatter følgende: Sept.2021: Workshop 1 Feb. 2022: Workshop 2 utvikling av ideer til formidlingskonsepter + Anbudsprosess mediebyrå Mars 2022: Kontraktinngåelse med influenser og innholdsproduksjon til intervensjon. April 2022: Intervensjon atferdspåvirkning gjennom sosiale medier og landingsside + analyse og rapportering + pressemeldinger Okt. 2022: sammendrag rapport til ungdom Nov. 2022: Rapport DAM

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport_UIT_StiftelsenDAM_2023_sig.pdf

Prosjektleder/forsker

Liv Marie Bendheim

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Påvirke ungdom til tryggere elsparkesykkelatferd
Organisasjon
Ung i trafikken – ingen venner å miste
Beløp Bevilget
2022: kr 495 000
Startdato
01.02.2022
Sluttdato
15.12.2022
Status
Under gjennomføring