Personlig trener – rett hjem

Søknadssammendrag

Trening bidrar til å redusere sannsynligheten for tilbakefall. Det å komme i gang med trening etter en kreftsykdom kan være krevende for mange, spesielt dersom man ikke var spesielt aktiv før kreftsykdommen. Vi ønsker med dette prosjektet å gi brukerne motivasjon til å fortsette å trene eller å komme i gang med trening.

På bakgrunn av resultatene fra en medlemsundersøkelse samt generell kunnskap om fordelene av fysisk aktivitet, skal vi lage en treningsdagbok (med film for å illustrere øvelsene) rettet mot menn med prostatakreft. Dette er ment å være et lavterskeltilbud. Vi ønsker å få på plass et verktøy for å legge til rette for at disse mennene igjen blir aktive og at de som ikke var aktive blir motivert til å begynne å trene. Ved å supplere treningsdagboken med illustrerte øvelser (filmene) vil vi sikre at øvelsene gjøres riktig og at man unngår skader. En personlig trener vil demonstrere øvelsene. Det vil settes inn en QR-kode i boken som lenker opp til filmene. Filmene vil også legges tilgjengelig på YouTube (med lenke på PROFOs hjemmeside og Facebook).

Grunnen til at vi velger en fysisk versjon av boken er at vi vil gjøre den så tilgjengelig som mulig for menn i ulike aldersgrupper. Selv om stadig flere yngre menn rammes av prostatakreft, er det pr i dag flest menn i alderen 60 til 75 år som får diagnosen. Vi vet av erfaring at disse responderer best på dette formatet.

PROFO ønsker å fremme trening fordi forskning viser at fysisk aktivitet kan være positivt for de aller fleste kreftpasienter – både under og etter behandling. Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere uønskede bivirkninger og gi økt utholdenhet, styrke og overskudd. Men viktigst av alt; det bidrar til å bygge mestringsfølelse og øke livskvaliteten.

Prosjektleder/forsker

Elin Lilloe-Wall

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Personlig trener – rett hjem
Organisasjon
Prostatakreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 295.000
Startdato
02.10.2020