Pilotprosjekt selvforsvar

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Funksjonshemming kommer i mange former, som medfører like mange behov og tilrettelegninger

Funksjonshemming kommer i mange former, som medfører like mange behov og tilrettelegninger. Kampsport region øst mente at kampsport kunne være en god aktivitet da vi kunne gi et tilbud med tanke på etterspørselen av egnede og tilpassede aktiviteter.

 

Generelt for kampsportens aktiviteter er økt konsentrasjon, balanse og ikke minst et innblikk i hvordan håndtere en både fysisk og psykisk konflikt. Vi ønsket å presentere stilarter som kunne passe til ulike behov hos utøver he spesielt for personer med funksjonshemming. Ved å ta i bruk erfaringen av dette prosjektet på et regionalt plan, så ser vi at det er fullt mulig, samt at tiden er moden for å videreføre dette til nasjonalt plan. Det ble tilskrevet alle klubber tilsluttet Norges Kampsportforbund med en oppfordring om å informere om funksjonshemmede i sine respektive klubber.

 

Vi arrangerte blant annet et ”åpent hus” på Bjølsenhallen i Oslo. På denne dagen fikk vi samlet en rekke instruktører fra forskjellige kampkunster, som vi mente at kunne representere mangfoldet innen våre stiler. Vi fikk dessverre ingen deltagere, men håpet allikevel å ha gitt et signal om mulighet for funksjonshemmede å delta i våre aktiviteter.

 

Vi samarbeidet med Oppegård kommune og en taekwondo klubb i deres nærmiljø arrangerte vi treninger som gikk hver tirsdag over en periode, hvor barn med psykisk funksjonshemming fikk komme og trene. Denne del av prosjektet ble en så stor suksess, at det vil etter all sannsynlighet bli arrangert årlig.

 

Prosjektansvarlig startet med å utarbeide en ”dreiebok” for klubber som velger og ønsker å få til integrering. Dreieboken som har fått arbeidstittelen: ”Funksjonshemmede i din klubb”, har en foreløpig struktur har tema Hva er funksjonshemming, Hvilke behov melder seg ved integrering, Undervisning og Ekspertkompetanse.

 

Før klubbene og klubbledere skulle i verksette integrering, så har vi ønsket å tilby veiledning, utdannelse og ikke minst bevisstgjøring av konsekvenser ved et slikt opplegg. Nettopp dette føler vi at vi nå kan bidra med etter å ha kommet i gang med ”dreieboken”, som er tidligere nevnt, samt at vi får dette inn i vår instruktøropplæring. I tillegg så har vi i perioden hatt en dialog med en rekke klubber, hvor det har kommet frem at flere har erfaring med undervisning av funksjonshemmede, i svært mange tilfeller så har integrering lykkes da utøverne har kunnet motta undervisning i samme klasser. Grunnen til at dette har fungert og vil fungere desto bedre i fremtiden er kampsportens fortrinn at man trener og utvikler seg etter sine individuelle forutsetninger.

Prosjektleder/forsker

Kurt-Jarle Niltveit

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Pilotprosjekt selvforsvar
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Bjølsen Tai Chi Klubb, Oslo Capoeira Klubb og Oslo Kali Sikaran Klubb
Beløp Bevilget
2005: kr 150 000, 2006: kr 160 000, 2007: kr 170 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet