Plask, Tur og Trivsel på Voss

I samarbeid med

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet ble i utgangspunktet innvilget for et år. Men forlenget til to år. Grunnen til utvidelsen var de frivilliges innsats for at midlene skulle nå flest mulig, lengst mulig. Prosjektet var i gang tidlig i januar 2016. De frivillige satte i gang planleggingen med en gang offentliggjøringen om tildeling kom. Bassengtrening var den første aktiviteten som ble igangsatt. Denne aktiveten har vært drevet av fysioterapeut vår og høst. En har også hatt tilbud om trening i sal, også her var treningen ledet av fysioterapeut. I tillegg har en hatt Yoga. En har også hatt tilbud om turer i nærområdene. Her med frivillige som turledere. Temakvelder har også vært viktige innslag i prosjektet. En startet med besøk fra NAAF Stord. NAAF Stord hadde tidligere hatt god erfaring med å få til aktivitet gjennom trening, og en ønsket å få inspirasjon på hvordan de hadde lykkes. En har hatt foredrag med fysioterapeut Lena Hope, farmasøyt Frank Jørgensen, kolssykepleier og to fantastiske foredrag med lege Helge Danielsen. Regionssekretær har også vært på besøk og prøvd å inspirere. De kveldene det er invitert til foredrag har en også lagt opp til likepersonssamtaler og sosiale treff

Antall personer i målgruppen

20

Oppsummering

Trening i regi av NAAF Voss lokallag fortsetter etter prosjektet er avsluttet. Laget har fått en ny giv som en antar bare er starten på mye godt arbeid i fremtiden. En ser at selv om dette kun er voksne som har fått dette tilbudet, «drypper» det også på de yngre. Her har en fått overskudd og lyst til også å satse på aktiviteter for barn og ungdom. Når nytt styret skal velges vil alle stille til gjenvalg, og nye kandidater stiller seg til disposisjon. Prosjektet har virkelig inspirasjon til å fortsette arbeidet lokalt.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Extraprosjektet Tur, Plask og Trivsel på Voss.pdf

Prosjektleder/forsker

Hildur Østbø

Detaljer
Program
Rehabilitering (2015)
Prosjektnavn
Plask, Tur og Trivsel på Voss
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2016: kr 110 000
Startdato
10.01.2016
Sluttdato
31.10.2017
Status
Avsluttet