Plass til meg?

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forventingene til hvordan vi uttrykker kjønn står sterkt i Norge. Barn lærer tidlig at det er visse uskrevne regler som gjelder for å passe inn i kjønnsnormene. Barnehagen har ansvar for å bidra til at kjønnsnormene ikke begrenser barns mulighet til å fritt kunne være seg selv, og skal i sin daglige praksis sørge for at alle barn har like muligheter, uavhengig av kjønnsidentitet. Det er tydelig behov for et verktøy som understreker at disse temaene er essensielle i barnehagehverdagen, og som gjør de ansatte i best mulig stand til å utføre sitt arbeid i tråd med barnehageloven og rammeplanen.

Målsetting

Overordnet målsetting er å bidra til et helsefremmende og trygt psykososialt miljø i barnehagen, der alle kan uttrykke seg fritt, være den de er og samtidig kjenne seg trygge og bli inkludert.  Arbeidsmål er å lage en høykvalitets videofilm som øker bevisstheten om normer for kjønn og seksualitet.

Målgruppe

Prosjektet retter seg mot ansatte i norske barnehager, og disse vil regnes som primær målgruppe. Indirekte målgruppe er alle barn som går i barnehage i Norge.

Antall personer i målgruppen

26000

Beskrivelse av gjennomføring

Arbeidsmål for prosjektet er å lage et materiale som øker bevisstheten om normer for kjønn og seksualitet blant barnehageansatte, og engasjerer de ansatte til å reflektere over egen praksis. Materialet vil være en høykvalitets videofilm med varighet cirka 20 minutter, som med norske eksempler og ny forskning etablerer en forståelse for at normer, kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering er viktige temaer å jobbe med i barnehagen, og at å bli gitt rom og aksept for den man er er gjennomgripende for den enkeltes helse og for et inkluderende samfunn. Når filmen er klar vil vi utvikle en metodikk for hvordan filmen best kan brukes. Det å sette filmen inn i en større sammenheng vil sikre at de ansatte bruker mer tid på å reflektere rundt hvordan de vil jobbe videre med temaet. Metodikken vil innebære en veileder med introduksjon, oppfølgingsspørsmål og gruppeoppgaver til filmen, samt tips og råd til hvordan man kan jobbe med temaet i barnehagen. Metodikken vil KUN og Rosa kompetanse prøve ut i en barnehage hver før vi distribuerer film og metodikk til 100 utvalgte barnehager. Prosjektets konkrete tiltak: produsere film, utvikle metodikk, prøve ut materialet i to barnehager, distribuere film + metodikk, evaluere prosjektet.

Fremdriftsplan

Desember: Tildeling. Januar: Oppstartsmøte. Januar-mars: Planlegging. April: Filming. Mai-juli: Klipp og redigering. August-september: Utvikling av metodikk, ferdigstilling og lansering. Oktober-november: Utsendelse og oppfølging av det ferdige produktet. Desember: Rapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Plass til meg-.pdf

Prosjektleder/forsker

Synne Hall Arnøy

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Plass til meg?
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2018: kr 422 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring