Podcast om å leve med tap

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Som organisasjon for funksjonshemmede ser vi et udekket behov for hjelp med de eksistensielle problemstillingene som melder seg, spesielt for mennesker som gjennomgår den kritiske fasen å skulle tilpasse seg en ny livssituasjon. Vi ønsker å bidra til å snakke sant om de psykiske og eksistensielle sidene av tapsopplevelsen og kampen for å gjenfinne mening etter en livskrise. KABB har erfaring med denne typen problemstillinger fra egne arrangementer og samlinger, og vil gjerne stille oss til disposisjon for en dialog som kan omfatte flere.

Målsetting for prosjektet

Å gi realistiske beskrivelser av hvordan vi kan oppleve tapet av noe som er grunnleggende for tilværelsen vi er vant til. Å vise hvordan ulike mennesker har funnet muligheter for å gå videre i livet. Vi ønsker å åpne for ettertanke og samtale som kan hjelpe den enkelte å finne sine egne svar.

Målgruppe

Mennesker som gjennomlever en tapssituasjon, og deres omgivelser. Sekundær målgruppe er fagpersoner som helsepersonell m.v.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi produserer 10 podcaster, åtte à ca 30 minutter, to à ca 60 minutter. Åtte programmer har form av dybdesamtaler med enkeltpersoner som intervjues om sine egne erfaringer. Dette gjelder både opplevelsen av å rammes av en fysisk funksjonsnedsettelse, og tapet av mennesker, omdømme, jobb og andre viktige rammer i livet. To av programmene er gruppesamtaler mellom fire og fire av intervjuobjektene, ledet av en erfaren psykoterapeut. Vi samarbeider med fagmiljøet på Modum Bad, og gjennomfører produksjonen i form av samlinger på Kildehuset, Modum Bad. Metodisk tilnærming: 1. Likepersonstanken: at personer i samme livssituasjon er de beste til å veilede hverandre, og kan utløse ressurser hos hverandre. Dette er også en gjennomarbeidet metode i gruppeterapi. 2. Eksistensialterapi: en anerkjent retning innen psykoterapi som henter inspirasjon fra eksistensfilosofien og arbeider med utgangspunkt i tanken om eksistensielle grunnvilkår. På Modum Bad er dette utgangspunktet for behandlingen som drives i Vitaprogrammet, som vi henter impulser fra i dette prosjektet. 3. Religionspsykologi: utforsker samspillet mellom menneskelige livsvilkår, tro og livssyn. Se ellers prosjektbeskrivelsen.

Fremdriftsplan for prosjektet

September – oktober 2017: Rekruttering og forberedelse av intervjuobjekter November 2017: Gjennomføring av to samlinger med intervjuer og gruppesamtaler Januar 2018: Teknisk redigering. Publisering. Februar – mars 2018: Markedsføring Februar – mai 2018: Tilbud om rådgivningstjeneste via chat og telefon.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Å gi realistiske beskrivelser av hvordan vi kan oppleve tapet av noe som er grunnleggende for tilværelsen vi er vant til. Å vise hvordan ulike mennesker har funnet muligheter for å gå videre i livet. Vi ønsker å åpne for ettertanke og samtale som kan hjelpe den enkelte å finne sine egne svar.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Tilfredsstillende antall lyttere til programmene – mellom 1300 og 1800 per program. Gode tilbakemeldinger / likes og kommentarer på Facebook.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

2000

Prosjektgjennomføring/Metode

Ni intervjuobjekter fordelt på sju programmer à 30-40 min. To gruppesamtaler med deltakere og fagperson fra Modum Bad.

Resultater og resultatvurdering

Podkastene ble lansert i april og publisert ukentlig fram til juni. Resultatene så langt er i samsvar med ambisjonene.

Oppsummering og videre planer

Podkastene legges på flere plattformer og lanseres på nytt høsten 2019. Blir sannsynligvis også tatt i bruk på Blindeforbundets rehabiliteringskurs og markedsføres via deres kanaler.

Prosjektleder

Frank Tangen

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Podcast om å leve med tap
Organisasjon
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte
Beløp Bevilget
2017: kr 263 600
Startdato
31.08.2017
Sluttdato
30.04.2019
Status
Avsluttet