Podcasten «Utafor»

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norge er kåret til verdens rikeste og lykkeligste land å leve i, men likevel er det mange som sliter med rus – og spilleproblemer, fattigdom og utenforskap. Gjennom podcasten «Utafor» skal vi tilgjengeliggjøre historiene og opplevelsene til noen av menneskene som opplever at de faller utenfor samfunnet. Slik ønsker vi å nyansere og forebygge fordommer samt sette utenforskap på agendaen. Menneskene vi blir kjent med deler historier om skyld, skam, ensomhet og kampen om å få være innafor.

Målsetting

Å gi et mer mangfoldig og sammensatt bilde på hvordan utenforskap oppleves for de som er rammet av det og hvilke psykiske og fysiske konsekvenser det kan ha for enkeltmennesket og samf. Målet er at 50 000 har lyttet til podcasten de første tre mnd, hvorav 10 ganger så mange har hørt om podcasten.

Målgruppe

Samfunnsengasjerte mennesker mellom 20 og 50 år som bruker podcast aktivt for å oppsøke ny informasjon. Disse skal vi opplyse, engasjere og bevege.

Antall personer i målgruppen

200000

Beskrivelse av gjennomføring

Vi ønsker å lage 10 episoder a 30 minutter som alle tar for seg en type utenforskap. I hver episode vil journalist og prosjektmedarbeider snakke med en eller flere caser som av en eller annen grunn har falt utenfor samfunnet. Vi skal også snakke med venner/familie av deltakeren for å få et bilde på hvordan det har vært å leve nært på problematikken, men likevel på den «andre siden». I tillegg skal en ekspert på området utdype temaet der det er relevant. Journalisten skal gjennom åpne spørsmål og en søkende interesse representere allmennheten og på den måten tilgjengeliggjøre vanskelige og stigmatiserte temaer. Podcasten publiseres på Itunes med støtte i videoinnhold og liknende på sosiale medier for å sette fokus på teamene og podcasten. Det er også ønskelig lage innhold på samfunnsengasjerte, kjente profiler som snakker om temaene som blir belyst og hva samfunnet kan gjøre aktivt for å forebygge dette. Alt innholdet skal samles på en egen nettside.

Fremdriftsplan

02.09.2018 – 02.10.2018 Plan for de ulike episodene, 02.10.2018 – 02.02.2019 Innspilling av episoder med alt arbeidet det medfører. 02.02.2019 – 01.03.2019 Ferdigstille alle episoder og starte promotering av podcasten «Utafor». 01.03.2019 – 01.05.2019 Lansering av episodene med publisering og promotering. Evaluering av prosjektet 01.06.2019. Rapport til ExtraStiftelsen 14.06.2019.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Podcast UTAFOR.pdf

Prosjektleder/forsker

Janka Holstad

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Podcasten «Utafor»
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 700 000
Startdato
03.09.2018
Sluttdato
24.01.2020
Status
Under gjennomføring