Podcasten “Utafor”

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Norge er kåret til verdens rikeste og lykkeligste land å leve i, men likevel er det mange som sliter med rus – og spilleproblemer, fattigdom og utenforskap. Gjennom podcasten “Utafor” skal vi tilgjengeliggjøre historiene og opplevelsene til noen av menneskene som opplever at de faller utenfor samfunnet. Slik ønsker vi å nyansere og forebygge fordommer samt sette utenforskap på agendaen. Menneskene vi blir kjent med deler historier om skyld, skam, ensomhet og kampen om å få være innafor.

Målsetting for prosjektet

Å gi et mer mangfoldig og sammensatt bilde på hvordan utenforskap oppleves for de som er rammet av det og hvilke psykiske og fysiske konsekvenser det kan ha for enkeltmennesket og samf. Målet er at 50 000 har lyttet til podcasten de første tre mnd, hvorav 10 ganger så mange har hørt om podcasten.

Målgruppe

Samfunnsengasjerte mennesker mellom 20 og 50 år som bruker podcast aktivt for å oppsøke ny informasjon. Disse skal vi opplyse, engasjere og bevege.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200000

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vi ønsker å lage 10 episoder a 30 minutter som alle tar for seg en type utenforskap. I hver episode vil journalist og prosjektmedarbeider snakke med en eller flere caser som av en eller annen grunn har falt utenfor samfunnet. Vi skal også snakke med venner/familie av deltakeren for å få et bilde på hvordan det har vært å leve nært på problematikken, men likevel på den “andre siden”. I tillegg skal en ekspert på området utdype temaet der det er relevant. Journalisten skal gjennom åpne spørsmål og en søkende interesse representere allmennheten og på den måten tilgjengeliggjøre vanskelige og stigmatiserte temaer. Podcasten publiseres på Itunes med støtte i videoinnhold og liknende på sosiale medier for å sette fokus på teamene og podcasten. Det er også ønskelig lage innhold på samfunnsengasjerte, kjente profiler som snakker om temaene som blir belyst og hva samfunnet kan gjøre aktivt for å forebygge dette. Alt innholdet skal samles på en egen nettside.

Fremdriftsplan for prosjektet

02.09.2018 – 02.10.2018 Plan for de ulike episodene, 02.10.2018 – 02.02.2019 Innspilling av episoder med alt arbeidet det medfører. 02.02.2019 – 01.03.2019 Ferdigstille alle episoder og starte promotering av podcasten “Utafor”. 01.03.2019 – 01.05.2019 Lansering av episodene med publisering og promotering. Evaluering av prosjektet 01.06.2019. Rapport til ExtraStiftelsen 14.06.2019.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen var å komme i dialog med mennesker som selv definerer seg UTAFOR samfunnet, eller som samfunnet definerer som UTAFOR. Målet var også å senke stigmaet, søke kunnskapen og en samfunnsdebatt om helt vanlige mennesker som synes at ganske vanlig kan være ganske vanskelig.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålene ble nådd langt over det vi hadde som målsetting i prosjektbeskrivelsen. For mer informasjon om dette, se vedlagte sluttrapport.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

120000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet startet med å finne gode historier og caser som også var gode via Podcast medie. Det var i perioder svært utfordrende å finne personer som ville stå frem med sin historie, spesielt knyttet til spillavhengighet og vold i nære relasjoner. Som metode ble intervjuer brukt. Vi hadde over 100 timer med materiale, som ble redigert frem til å bli 7 episoder med flere stemmer om de ulie temaene. Jounalist Synva Hjørnevik var unik i sine møter. Jeg som prosjekteier tror dette var suksesskriteriet nummer en.

Resultater og resultatvurdering

Viser til sluttrapporten med en grunig oppsumering i ulike fortjente og ufortjente artikler. Vi hadde som mål å få 50.000 ulike lyttere, men resulatet ble 120.000. Det ble også gjort flere intervjuer på TV2 og i andre presser. Tema om lavinntektsfamilier og om Alkohol var den mest hørte/debatterte. Podcasten var i en periode på 3.plass av alle tilgjengelige podcaster i Norge.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet ble avsluttet i desember 2019, men Podcasten blir enda lyttet til og har også idag nye lyttere. Journalist Synva Hjørnevik ønsket på et tidspunkt å lage en serie nr. 2 med en annen organisasjon, men jeg vet ikke om det har blitt en realitet. Produksjonen har lært oss som organsiasjon mye om teamer vi arbeider med til vanlig på en litt ny måte. Blå kors jobber videre med å synliggjøre de ulike temaene denne podcasten tar opp via andre metoder idag.

Prosjektleder

Janka Holstad

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Podcasten “Utafor”
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2018: kr 700 000
Startdato
02.09.2018
Sluttdato
23.01.2020
Status
Under gjennomføring