– Vi håper ParkisPodden vil være et lysglimt

Koronapandemien har forsterket utfordringene rundt å leve med en kronisk sykdom. Parkinsonforbundet har laget podkast for å bedre tilværelsen.

Gjennom Parkispodden er målet å gi lytterne både kunnskap og inspirasjon til å håndtere hverdagen med kronisk sykdom under en pandemi. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

I ParkisPodden dykkes det ned i alt fra hva parkinson vanligvis er – til hvordan det er å leve med parkinson i koronatiden.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Podkast og nettmøter

Fagpersoner, eksperter, pårørende og mennesker med parkinson er invitert inn i podkaststudiet, og belyser fra hvert sitt ståsted ulike temaer som berører livet med parkinson.

– Vi skal produsere podkastserien ParkisPodden, arrangere flere nettmøter med podkastdeltakerne og kjøre en Facebook-kampanje hvor brukere og pårørende skal kunne formidle sine til andre i samme situasjon, sier kommunikasjonsrådgiver Sverre Nilsen i Norges Parkinsonforbund.

Lysglimt

Mange mennesker med Parkinsons sykdom og pårørende har vært, og er i stor grad fortsatt isolert fra omverdenen. Det er derfor av avgjørende betydning for hver enkelt sin livskvalitet at det legges til rette for møteplasser og tiltak som kan redusere isolasjonen, og nå ut med kunnskap og inkludere målgruppen i en ny digital hverdag.

– Vi har stor tro på at disse prosjekttiltakene vil bidra positivt når det gjelder muligheter for bedre hverdagsmestring for både brukere og pårørende som i stor grad er isolert og utestengt fra sine faste aktiviteter, sier Nilsen.

Han håper prosjektet kan være et positivt innslag i den krevende tiden.

– Vi håper ParkisPodden vil være et lysglimt i hverdagen, og et verdifullt bidrag mot ensomhet, isolasjon og alenegang, sier han.

Podkast-episodene kan du lytte til der du vanligvis finner podkast, som Spotify, iTunes eller Google podcast. Du finner også finne dem på Parkinsonforbundets egen nettside, der du også finner omtale av hver enkelt episode.  


Søknadssammendrag

Hovedmålsetningen i prosjektet er å gi målgruppen tilgang til nye digitale møteplasser, formidle kunnskap og opplysning om parkinson og belyse ulike sider av livet med sykdommen i koronatiden. Det skal i prosjektet produseres en podkastserie, bli arrangert en serie nettmøter med podkastdeltakerne, samt bli gjennomført en Facebook-kampanje.

Mange mennesker med Parkinsons sykdom og pårørende har vært, og er i stor grad fortsatt isolert fra omverdenen. Det er derfor av avgjørende betydning for hver enkelt sin livskvalitet at det legges til rette for møteplasser og tiltak som kan redusere isolasjonen, og nå ut med kunnskap og inkludere målgruppen i en ny digital hverdag.

Tiltak 1: Produsere en podkastserie: Hver podkast vil ha et hovedtema med relevans knyttet til koronasituasjon. Vi setter sammen produksjonen med et stort tverrfaglig team av fagpersoner som vil gi gode råd og tips fra sitt fagfelt. Sammen med et stort antall av våre likepersoner som også vil bli inkludert i prosjektet, vil møtene i podkastene mellom fagpersoner og mennesker med parkinson, som vet hvor skoen trykker i disse tider, besvare ut ulike relevante problemstillinger knyttet til livet med parkinson i koronatiden.

Tiltak 2: FB-kampanje: Engasjere og gi brukerne en stemme. Målgruppen vil bli oppfordret til å lage plakater med sine egne budskap, som vil bli publisert på forbundets Facebook-side, til inspirasjon for andre i samme situasjon.

Tiltak 3: Gjennomføre en serie nettmøter. Det vil etter hver podkast bli arrangert et nettmøte på parkinson.no med deltakerne. Tiltaket vil gi målgruppen en digital møteplass og gi muligheter til aktivt å stille sine spørsmål og få svar fra et tverrfaglig team av fagpersoner.

Samlet vil tiltakene skape digitale kunnskaps- og møteplasser og gi målgruppen bred innsikt i koronasituasjonen og få tilgang til gode råd, tips og aktiviteter med utgangspunkt i Parkinsons sykdom.

Prosjektleder/forsker

Sverre Nilsen

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Podkast: Livet med parkinson i koronatiden
Organisasjon
Parkinsonforbundet
Beløp Bevilget
Kr 240.000
Startdato
23.09.2020