Podkast med NORILCOs Ungdom

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Personer som får en alvorlig mage- og tarmsykdom sitter ofte med mange spørsmål. Mange føler seg usikre, bekymret og har et stort behov for informasjon. Det er fremdeles knyttet et stort tabu til å snakke om mage- og tarmsykdommer, og dette er vi opptatt av å endre. Vi vet fra erfaring og fra tilbakemeldinger fra medlemmer i NORILCO hvor viktig det er å høre fra andre som er i samme situasjon og som har gått gjennom det samme. Mange opplever at det bidrar til blant annet mindre bekymring og at de føler seg mindre alene. Vi ønsker derfor å lage en podkast der man får mulighet til å høre om andres erfaringer og personlige historier. Podkasten vil ledes av to medlemmer fra NORILCO som selv har stomi. Vi ønsker å lage en podkast med 10 episoder der man gjennom personlige historier snakker om ulik problematikk rundt mage- og tarmsykdommer. Det overordnede målet for podkasten er å bidra til å normalisere, bryte ned tabuer og gi informasjon gjennom personlige historier. Det vil også gjøre det lettere å nå ut til flere, og bidra til at færre føler seg alene med sin sykdom.

Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å lage en podkast med 10 episoder. Prosjektet vil ha en prosjektleder fra sekretariatet som vil ha det overordnende ansvaret for prosjektet. Programlederne i podkasten vil være to frivillige i NORILCO som selv har stomi. De vil i samarbeid med prosjektleder og et eksternt podkaststudio arbeide med innholdet for hver episode. Episodene vil, gjennom personlige historier, ta for seg ulik problematikk som selvbilde og stomi, hvordan håndtere det å bli syk, sex og samliv. Innspillingen av podkasten vil gjøres gjennom et profesjonelt podkaststudio som vi har kontaktet. De vil bidra med hjelp til alt det tekniske ved innspilling og publisering av podkasten, og de vil bistå i planleggingen. Selskapet har god erfaring med tilsvarende podkaster. Målgruppen for podkasten vil være personer med stomi eller reservoar, sykdommer som kan føre til stomi, mage- og tarmkreft og pårørende til den nevnte gruppen. Prosjektet vil evalueres ved å se på antall avspillinger per episode, tilbakemeldinger vi får på podkasten og ved å se hvor mange podkasten når ut til når den deles på sosiale medier og nettside. Med hensyn til personvern har vi rutiner for oppbevaring av personopplysninger, bildebruk og samtykke. De frivillige har underskrevet en taushetsplikt, og prosjektleder fra sekretariatet vil ha et overordnet ansvar for personvernhensyn. Før episoden spilles inn vil programlederne ta en samtale med gjestene der man avklarer hvilke temaer det skal snakkes om hva de er komfortable med å dele. Utfordringer knyttet til å spille inn en podkast er å sette seg inn i det tekniske ved innspilling og publisering av en podkast. Vi ønsker å bruke et profesjonelt podkaststudio for å gjøre dette. En annen utfordring vil være å planlegge innholdet til hver episode og finne gode gjester til podkasten. Vi vil bruke NORILCOs nettverk til å finne gode gjester, og vi vil også få noe redaksjonell hjelp fra podkaststudioet.

Antall deltakere

1000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Prosjektet er ventet å kunne ha stor verdi for målgruppen. Det er mange som kan føle seg alene når de får en alvorlig mage- eller tarmsykdom. Det er ofte tabubelagt å snakke om sykdommer som rammer tarmen, og blant mange er det lite kunnskap om slike sykdommer. Ved å ha gjester som gjennom sin personlige historie snakker om temaer som er viktig for vår målgruppe ønsker vi både å informere, normalisere og bidra til at færre føler seg alene. Vi ønsker å gi informasjon om hvordan det er å leve med alvorlige mage- og tarmsykdommer sett fra ulike perspektiv og tematikk. Programlederne som selv har stomi vil også dele av egne erfaringer. Med dette ønsker vi å bidra til å fjerne tabu rundt det å snakke om mage- og tarmsykdommer, og bidra til mer åpenhet. Ved å ta opp aktuelle temaer som er viktig for vår målgruppe ønsker vi også å informere og skape en større forståelse, både om ulik problematikk som kan oppstå og hvordan det oppleves for personer som går igjennom det. Vi håper dette kan hjelpe de som lytter til å bedre mestre hverdagen, og få god informasjon om hvor man kan få hjelp og råd. Episodene vil være tilgjengelig for alle og vil publiseres på alle aktuelle digitale plattformer. På den måten vil de være tilgjengelig for alle som får en av de aktuelle sykdommene, også lenge etter at prosjektet er avsluttet. Podkasten kan også være aktuell for helsepersonell som ønsker å få et innblikk i hvordan mage- og tarmsykdommer oppleves for pasienten, og for pårørende for den nevnte målgruppen.

Plan for gjennomføring

Planlegging I planleggingsfasen vil programlederne, prosjektleder og en ansatt fra «Både Og» ha et par møter der det lages en innholdsplan for episodene og en publiseringsplan. Et av møtene vil holdes i studioet, for å bli kjent med tekniker, lokalet og utstyret. Når innholdet for episodene er bestemt, vil vi arbeide med å finne gjester til podkasten. Noen vil vi kontakte direkte, men det vil også kunne være aktuelt å sende ut en generell forespørsel via NORILCOs nettverk. I denne perioden vil programlederne også arbeide med en intervjuguide. Gjennomføring Når det er funnet gjester til flere av episodene og innholdet er planlagt vil vi starte arbeidet med innspillingene. Før hver innspilling vil programlederne ha et møte med gjesten der man går gjennom temaene de ønsker å snakke om, hva man vil komme innpå og der det diskuteres hva gjesten er komfortabel/ikke komfortabel med å dele. Deretter vil episoden spilles inn med hjelp fra podkaststudioet. Planen er å ha spilt inn 2-3 episoder før den første episoden publiseres slik at man vet at man får en jevn publisering av episodene. Etter redigering vil podkasten publiseres på relevante podkastplattformer og deles i sosiale medier og på NORILCOs nettside. Vi ønsker at det skal være mulig for lyttere å komme med innspill både til temaer og andre tilbakemeldinger. Dette vil kunne påvirke hvilke gjester som inviteres og hva innholdet i episodene vil være. Avslutning Når alle de 10 episodene er gjennomført vil det gjennomføres en helhetlig sluttvurdering av prosjektet i prosjektgruppen. Man vil se over tall for innspillinger, tilbakemeldinger og hvor mye det er delt i sosiale medier før resultatet av prosjektet rapporteres.

Prosjektleder

Mia Therese Ruud

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Podkast med NORILCOs Ungdom
Organisasjon
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
Beløp Bevilget
2023: kr 102 000, 2024: kr 102 000
Startdato
01.03.2023
Sluttdato
02.09.2024
Status
Under gjennomføring