Positiv mating av det premature barnet – en feasibilitystudie

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

28

Fremdriftsplan

Juni 2023 –Det vil søkes etter frivillige deltakere til workshops. Foreldrerepresentanter vil søkes etter via oppslag på Nyfødt Intensiv avdelinger i hele Norge og via brukerorganisasjonens sosiale medier. Helsepersonell vil søkes etter via kontakt med avdelingssykepleiere og oppslag på Nyfødt intensiv avdelinger. Juni 2023 – Foreldrerapporteringsverktøy oversettes September 2023 – Det vil gjennnomføres intervjuer med foreldre ved Nyfødt Intensiv for å kulturelt tilpasse den norske oversettelse av NeoEat. September 2023 – Ferdigstille den norske versjonen av NeoEat September 2023 – Første workshop for utvikling av PoP-intervensjonen arrangeres. Det vil være en gruppe for foreldre til premature barn og en gruppe for sykepleiere og leger. Etter dette vil det utarbeides første utkast til intervensjonen. November 2023 – Andre workshop arrangeres med gruppene for foreldre og helsepersonell. Utkastet av intervensjonen presenteres og bearbeides sammen med gruppene. Det kan arrangeres ytterligere workshops dersom det skulle være behov. Februar 2024 – Prototype på intervensjonen ferdigstilles og trykkes opp i eksemplarer som foreldre kan benytte i studien. Denne sendes også ut til foreldre som har deltatt på workshops.

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Positiv mating av det premature barnet – en feasibilitystudie
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 60 000, 2024: kr 50 000
Startdato
19.06.2023
Sluttdato
19.06.2024
Status
Under gjennomføring