Post-pandemi: Kompetente frivillige innen helse og integrering

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Pandemien har berørt oss alle og har ført til flere langvarige pauser i lokal aktivitet. Det antas at innvandrede kvinner med lite nettverk, begrensede norskkunnskaper og lav helsekompetanse har vært mer isolert siden mars 2020 enn vanlig, og at behovet for sosiale møteplasser på tvers er stort. Dette påvirker kvinnenes helse. I tillegg til utfordringene knyttet direkte til pandemien, ser vi på overordnet nivå at innvandrerkvinner har dårligere helse enn den øvrige befolkningen. Det er mange årsaker til dette, og N.K.S. har utviklet tiltak med tilhørende materiell med helsefokus for å gjøre noe med dette. N.K.S. har nå fått midler til å gjennomføre flere kompetansehevende samlinger for sine frivillige på integreringsfeltet.

Målsetning:
Økt sosial aktivitet og integrering i lokalsamfunn for å motvirke pandemiens påvirkning på den psykiske og fysiske helsen hos minoritetsspråklige kvinner og deres familier. For å oppnå dette vil vi øke våre frivilliges kompetanse om helse og integrering, samt øke deres motivasjon etter en langvarig pause. Dette vil vi gjøre gjennom to samlinger i løpet av 2022.

Hovedmålgruppe:
Våre frivillige som tilrettelegger for sosiale møteplasser og lavterskel aktiviteter for minoritetsspråklige av kvinner og deres familier er hovedmålgruppe i dette prosjektet. De vil senere spille en avgjørende rolle i å arrangere de faktiske møtene og rekruttere deltagere til arrangementene.

Metode:
Gjennomføre opplæring med fokus på helsefokus, brukermedvirkning og ulike målgrupper samt erfaringsutveksling.

Tidsplan:

  • Våren 2022: planlegge og gjennomføre samling 1
  • Høsten 2022: planlegge og gjennomføre samling 2

Forventet resultat:

  • Reduksjon av negative konsekvenser av pandemien for minoritetsspråklige kvinner
  • (Gjen-) opprette fysiske møteplasser – motvirke isolasjon
  • (Gjen-) oppta uformell norsktrening – motvirke stagnasjon i norskopplæringen
  • Gi mulighet til at kvinnene får delt hvordan de har opplevd livet under pandemien – uformell prat for bedre å håndtere hva vi alle har vært gjennom
Prosjektleder/forsker

Anniken Schwamborn

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Post-pandemi: Kompetente frivillige innen helse og integrering
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 690.000
Startdato
15.10.2021