Postakutt rehabilitering etter traumer: behov, effekt og kliniske anbefalinger

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Konsekvenser av traumatiske skader er et vesentlig helseproblem som påvirker både pasienter, familier og samfunnet. Forbedret akutt traumebehandling har økt sannsynligheten for å overleve et alvorlig traume, men tilgangen til rehabilitering i kommunene og til dels også i spesialisthelsetjenesten er fortsatt begrenset. Evidensen for effektive rehabiliteringstjenester etter traumatiske skader er ikke vel-etablert muligens på grunn av komplekst skadepanorama, sammensatte skadekonsekvenser, og ulike behov pasientene har i tidlig og senere faser etter skade. En mer omfattende oppsummering av kunnskapen om rehabiliteringsbehov i den postakutte fasen etter traumatisk skade er nødvendig. Oppsummeringen vil bidra til utvikling av evidensbaserte anbefalinger for postakutt rehabilitering etter traumer – noe vi ikke har i Norge nå. Dette prosjektet vil dokumentere rehabiliteringsbehov, tilgangen til og effekt av rehabiliteringstjenester, og deretter utforme kunnskapsbaserte kliniske anbefalinger etter ekspertgruppe-vurdering. Disse anbefalinger vil bli rettet mot beslutningstakere i rehabiliteringstjenester, leger og tverrfaglig personell involvert i rehabilitering av personer med traumatiske skader i postakutt fase i spesialisthelsetjeneste og kommunene som for eksempel spesialsykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, logopeder, sosionomer, samt pasientene, deres familier og pasientorganisasjoner. Anbefalingene vil rette seg både mot strukturelle og prosessuelle forhold i det postakutte rehabiliteringsforløpet. Dette vil på sikt bidra til kvalitetsforbedring av rehabiliteringstilbudet slik at myndighetenes mål om likeverdige helsetjenester av god kvalitet kan imøtekommes.

Prosjektleder

Nada Andelic

Detaljer
Program
Utvikling (2024)
Prosjektnavn
Postakutt rehabilitering etter traumer: behov, effekt og kliniske anbefalinger
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2025: kr 560 000
Startdato
01.01.2025
Sluttdato
31.12.2025
Status
Under gjennomføring