Prinsen med de store ører

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Bakgrunn: Hørselskader et problem som rammer selv småbarn. Det forebyggende arbeidet må derfor starte mens barna er små, og skje i et språk og ha en form som når målgruppen. Buskerud Fylkeslag av HLF, med tidligere leder Einar Flathen i spissen, har spesielt vært opptatt av å sette inn forebyggende tiltak allerede for barn i barnehagealder, og tok i den forbindelse kontakt med Fortellerhuset.

 

Målsetting: Prosjektets målsetting har vært å lage et verktøy for forebygging av hørselskader hos barn. Utfordringen var å kunne snakke om hørselskader slik at barn helt ned i fireårsalderen kunne forstå.

 

Metode og gjennomføring: Dette ble oppnådd ved at Fortellerhuset tok i bruk kunstneriske og kunstpedagogiske virkemidler, i form av fortellerkunst, musikk og drama. Mer konkret ble det diktet en fortelling, som basis for å utvikle og turnere med en forestilling, spille inn en CD samt utvikle et kurs og pedagogisk materiell til bruk i barnehager og skoler.

 

Fortellingen ”Prinsen med de store ørene” handler om en prins som hører så godt at han kan høre hva maurene sier. Men så kommer skriketrollet og spiser opp noen av Flimrene (hørselscellene) hans, slik at han ikke lenger hører hva hans gode venn Maurius sier. Han reiser derfor til Feen Lydia for å få hjelp… Fortellingen er blitt spilt inn på CD.

 

Fortellerhuset har også produsert forestillingen ”Prinsen med de store ørene”, og spilt denne for 74 barnehager samt første, andre og tredjeklassinger og noen fjerdeklassinger ved 27 skoler i Buskerud. Det er dessuten blitt utviklet og holdt kurs for pedagogisk personale, og produsert pedagogisk materiell for personale i barnehager og skoler. I forlengelse av prosjektet vil disse produktene inngå i en nasjonal satsing HLF har iversatt på forebygging av hørselsskader i barnehager og småskolen.

 

Resultater: Gjennom prosjektet har vi laget et vokabular rundt hørsel og det skjøre hørselsorganet, som barn kan forstå og forholde seg til. Vi har satt fokus på emnet hørselsskader ved å gi lærere og førskolepedagoger et verktøy de kan bruke for å sikre at barn tar best mulig vare på sin egen hørsel. Gjennom støtte fra TryggVesta og Undervisningsforbundet, er CD og pedagogisk hefte sendt ut til 5 500 barnehager sammen med brosjyremateriell om hørsel. Brosjyrematerialet er utviklet av HLFs– Aksjon god lyd. Både CD og forestilling har bidratt til at HLF har fått oppmerksomhet rundt Aksjon god lyd i både lokalt og riksdekkende presse.

 

Videre planer: Forestillingen er blitt en integrert del av Fortellerhusets faste repertoar, og tilbys dermed på permanent basis til skoler og barnehager over hele landet. I forlengelse av prosjektet inngår produktene fra prosjektet i en nasjonal satsing HLF har iverksatt i 2008 på forebygging av støyskader i barnehager og småskolen: HLF, Undervisningsforbundet og Fortellerhuset, samarbeider om å distribuere det pedagogiske materialet og CD-en. Prosjektproduktene kan i tillegg bestilles fra HLF og Fortellerhuset. Fortellerhuset arbeider for å få en ekstern distribusjonsaktør, til å distribuere CD-en videre. Vi arbeider for å få den inn under bibliotekenes innkjøpsordning. I tillegg forsøker vi å få gitt ut fortellingen i bokform. Vi er i kontakt med og venter svar fra to store forlag. Tilbakemeldinger fra Skoler og Barnehager er gode, derfor arbeider vi også for å få ”Prinsen” ut til hele kongeriket og søker forskjellige instanser for å få gjennomført dette.


 

Prosjektleder/forsker

Beathe Frostad

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Prinsen med de store ører
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Fortellerhuset
Beløp Bevilget
2006: kr 295 000, 2007: kr 226 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet