Proffene

Søknadssammendrag

Tiltakene/aktivitetene som inngår i prosjektet er basert på musikk som gruppen «Proffene» gjennom 30 år har diktet og spilt inn. (se: Spotify, YouTube mm). Dette er musikk med glede, rytmer og andre ting som kan skape engasjement og samhandling. Vi vil også spille en del kjente «Bergenssanger» så folk kan synge med. Vi har også laget en del sanger som vi har kalt: Fysmus-sanger. Dette for å skape enkle bevegelser mm. med musikk. Dette er viktig i denne aldersgruppen også.

Vi vil spille på aldershjem, eldresentre og ved boliger og dagsentre for mennesker m utviklingshemming der denne aldersgruppen finnes. (Vi planlegger et samarbeid mellom avdeling for boliger for utviklingshemmede i Bergen kommune).

Vi vil gi denne gruppen et etterlengtet pusterom med div musikalske og morsomme opplevelser som er tilpasset målgruppen. Vi vet fra studier i musikkterapien at musikk kan være et middel til å oppleve bl.a. glede, avspenning, sosialisering – og berike deres livsopplevelse.

Vår målsetting er skape gode opplevelser til eldre som blir hardt rammet av korona-restriksjoner. Sang og musikk med stor grad av gjenkjenning betyr også mye for opptreningen av hukommelse og fører til mer selvhjelp og bedre allmentilstand.

Mange eldre har opplevet en hard tid med isolasjon og fravær av deltagelse i mange av dagliglivets sosiale møtepunkter med andre folk.

Planleggingen er startet og opptreden vil finne sted mellom 5/12-21 og 20/9-22.

Vi vil til enhver tid følge de lokale korona-reglene!

Vi forventer at våre opptredener skal skape glede, engasjement, begeistring og skape god stemning for tilhørerne!

Prosjektleder/forsker

Trond Nordvik

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Proffene
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
Kr 110.000
Startdato
09.09.2021