PROFOs koronatelefon

Sluttrapportsammendrag

Prosjektgruppen hadde evalueringsmøte i oktober. Oppstart ble utsatt med en uke grunnet ekstra utarbeidelse av dokumentasjonsmateriell ellers er prosjektet gjennomført i henhold til planen. I oktober var det et statusmøte med likepersonene som hadde deltatt i prosjektet. I sin evaluering av prosjektet var likepersonene enstemmige i at opplæringen hadde vært meget god og at tilgangen til oppdatert dokumentasjon for besvaring av spørsmål var hensiktsmessig. De var fornøyd med at Professor Sophie Fosså hadde vært tilgjengelig i prosjektperioden som fagperson. Telefontilbudet dekket et behov hos prostatakreftpasienter, og PROFO har fått mange positive tilbakemeldinger på kompetanse på de som bemannet telefonen. Vi hadde 127 telefoner i prosjektperioden, i tillegg har vi fått 1 922 likes på Facebook og et økt antall treff på foreningens hjemmeside. Vi nådde 26 634 personer.


Søknadssammendrag

Målet med tiltaket er å utvide Prostatakreftforeningen (PROFO) sin eksisterende likepersonstjeneste med en veiledningstjeneste rettet mot menn med prostatakreft og konsekvenser av Covid-19.

Vi er opptatt av både helsen og livskvaliteten for menn som har eller har hatt prostatakreft og deres pårørende. PROFO har i dag en likepersonstjeneste, men vi opplever at behovet og pågangen er større enn noen gang. Vi ønsker å utvide dette tilbud gjennom en ny veiledningstjeneste. De frivillige medarbeiderne som skal bemanne denne tjenesten, vil få spesialopplæring av pensjonert professor og spesialist i prostatakreft, Sophie D. Fosså. Deltakerne vil derfor besitte nødvendig oppdatert kompetanse knyttet til konsekvensene av koronaepedemien for prostatkreftpasienter. Det understrekes at tjenesten ikke vil gi medisinske råd, men svare på spørsmål om prostatakreft, også spørsmål om korona og kreft. I tillegg vil de frivillige bidra med støtte og oppmuntring i en svært vanskelig tid for mange. Tjenesten vil være gratis.

Prostatakreftforeningen representerer en stor gruppe mennesker som befinner seg i det som kategoriseres som en risikogruppe; nemlig kreftpasienter. Det er ikke enkelt å leve med en kreftdiagnose, og når man også er i en risikogruppe – opplever mange et stort behov for å snakke om sin livssituasjon. En tilleggsutfordring i denne tiden er at mange også får beskjed om at operasjoner og andre former for behandling utsettes på ubestemt tid.

Grunnet koronasituasjonen og at målgruppen er en risikogruppe, vil all kontakt gjennomføres digitalt. Det legges opp til at veiledningstjenesten betjenes av den frivillige der vedkommende innringer befinner seg.

Iverksettelsen av tiltaket startet med et prosjektgruppemøte 14. april og deretter ble det satt i gang rekruttering av likepersoner for bemanning av telefontilbudet. Det ble gjennomført digital opplæring 20. april. Tilbudet hadde oppstart 24. april med markedsføring på Facebook, foreningens hjemmeside, medlemsblad, nyhetsbrev og i «Pensjonisten». Markedsføringen opprettholdes gjennom hele tiltaksperioden (august 2020).

Prosjektleder

Elisabeth Ødemark

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
PROFOs koronatelefon
Organisasjon
Prostatakreftforeningen
Beløp Bevilget
Kr 140.000
Startdato
03.04.2020