Prosjekt “Arbeidsfolk”

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt ”Arbeidsfolk” hadde som mål å skape meningsfull sysselsetting med faglig opplæring og sosial veiledning for mennesker

Prosjekt ”Arbeidsfolk” hadde som mål å skape meningsfull sysselsetting med faglig opplæring og sosial veiledning for mennesker med sosiale problemer. Dette skulle konkretiseres gjennom å gi tilbud om arbeidstrening for BMS’ målgrupper, gjennom praktiske arbeidsoppgaver knyttet til husets drift.

 

Prosjektets hovedfilosofi var myndiggjøring ved hjelp av meningsfull aktivitet knyttet til daglig drift på kontor/administrasjonssiden, kjøkken og vedlikehold. Den enkelte deltager formulerte egne mål for sin deltagelse i prosjektet. Ved arbeidet for å nå egne mål, var sosialfaglig rådgivning og kanalisering i forhold til aktuelle hjelpeinstanser svært vesentlig, uten at denne skulle være i stedet for allerede eksisterende offentlige funksjoner.

 

Ca 30 personer har vært innom Prosjekt ”Arbeidsfolk”. De har tatt og tar små og større skritt i forhold til eget ståsted – fra å bryte sosial isolasjon og gå opp løypa mot a-etat, til bedre forhold til familie og omgivelser.

 

Noen problemstillinger utkrystalliserte seg ganske raskt: Hvordan motivere deltagerne uten å kunne tilby lønn? Hvordan og når sanksjonerer vi brutte avtaler? Vi fant at det ble svært viktig å fokusere på de positive effektene av deltagelse, feed-back og små ekstraprivilegier i forhold til resten av gjestene på huset.

 

En suksessfaktor ligger i den friheten deltageren hadde i forhold til offentlige instansers kontrollbehov ved økonomiske tilskuddsordninger.

 

Vi tror en videreutvikling av frivillighetstenkning er av stor samfunnsmessig verdi. Den såkalte ”nye” frivillighet gir folk tilbud om oppgaver som er skreddersydd den enkeltes evner, anlegg og livssituasjon. Vi ønsker og tror at det har gjort en forskjell til det bedre for de som har vært med og deltatt i prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Marit Eikaas

Detaljer
Program
Rehabilitering (2000)
Prosjektnavn
Prosjekt “Arbeidsfolk”
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2001: kr 615 000, 2002: kr 640 000, 2003: kr 641 000
Startdato
01.01.2001
Sluttdato
31.12.2003
Status
Avsluttet