Prosjekt elevmøte

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Ideene til ”Prosjekt Elevmøte” ble unnfanget våren 2002. I de videregående skolene i Vestfold så man et stort behov for å utvikle arbeidsmåter og metoder som på et tidlig tidspunkt kunne fange opp ungdommer som var i risikosonen for å utvikle rusproblemer eller som sto i fare for å velge seg ut av skolen.

 

Forskning viser at de mest effektive tidlig intervensjonstiltakene i skolen handler om å styrke de beskyttende faktorene. Dette er blant annet tiltak som styrker risikoutsatte elevers tilknytning til den klassen de går i, til skolen og til framtidig arbeidsliv. En antagelse som har ligget til grunn for det metodevalget som er gjort i Prosjekt Elevmøte er at man lykkes best i å forebygge problemutvikling ved å identifisere og aktivisere de latente ressursene som finnes hos elever som har det vanskelig, eller i en ”problemklasse”. Dette er en av de viktigste begrunnelsene for utprøving av LØFT som forebyggende metode i dette prosjektet.

 

Skolene rapporterer at bruk av metoden har bidratt til at man sannsynligvis har klart å forebygge ”drop-out” fra flere elever som har vært i risikosonen. Bruk av LØFT som veiledningsmetode kan forstås som en kognitiv intervensjon. Fra forskning vet vi at kognitive intervensjoner som gjør at en person begynner å se seg selv, sitt liv og framtidsmuligheter i et mer positivt lys både får det bedre og løser problemer på en mer konstruktiv måte.

 

Et viktig resultat av utviklingsarbeidet er at det er utviklet et nytt konsept for elevsamtaler i den videregående skolen. Konseptet har fått navnet Anerkjennende Elevsamtaler. For å gjøre erfaringene fra prosjektet tilgjengelig har vi som en del av det avsluttende arbeidet gitt ut en bok som både beskriver metoden – og det kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for utvikling og utprøving av metoden i den videregående skole. Boka heter: Det Gode Elevmøtet.


 

Prosjektleder/forsker

Bjørn Hauger

Detaljer
Program
Forebygging (2004)
Prosjektnavn
Prosjekt elevmøte
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Sareptas AS, Holmestrand, Horten og Færder videregående skole
Beløp Bevilget
2005: kr 296 000, 2006: kr 305 000, 2007: kr 250 000
Startdato
01.04.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet