Prosjekt Kompasset nettside

SøknadssammendragProsjektet

vi søker om tilskudd til er: Nettside for Blå Kors sitt nye store satsningsprosjekt; TUBA.

Først

litt informasjon om TUBA (Tilbud for Unge som er Barn av rusAvhengige). Dette er et behandlingstilbud for unge voksne i alderen 14 – 35 år som er vokst opp i hjem preget av foreldrenes rusavhengighet. Svært mange av de som har en oppvekst i slike hjem har ytre sett gått gjennom barndommen på en grei måte. Senere i livet, og da ofte i ungdoms og i

tidlig voksenalder opplever de at deres spesielle oppvekst har satt sine spor.

Det er i denne perioden de skal

mestre voksenlivets mange krav og utfordringer og stå på egne ben. Sammenlignet med andre unge, har de i tillegg som regel liten støtte i egen familie.

En oppvekst med mye uforutsigbarhet, angst og kaos er et dårlig grunnlag når den unge møter krav om å skulle prestere på høyt nivå i skole og i arbeidssituasjon.

Lav selvfølelse og opplevelse av å ha liten verdi preger mange av disse unge.

Til tross for erfaring i å stå i vanskeligheter, har de liten trening i å sette seg selv først eller nå egne mål. I tillegg sliter en del

av disse unge med atferdsproblematikk og sosiale problemer.

I Danmark startet TUBA København i

1998, og de har i dag 7 ulike TUBA spredt rundt i landet. Erfaringer derifra viser tydelig at denne gruppen ungdom er svært motiverte for å arbeide med sine problemer, og at nytteverdien av terapi derfor er meget god.

Blå Kors vil

etablere TUBA avdelinger i Oslo, Trondheim, Bergen, Sandnes, Fredrikstad og

Skien. Alle avdelinger vil motta tilskudd fra «TV-aksjonen Blå Kors 2008».

1. En egen TUBA internettside som kommuniserer godt med unge er et viktig og sentral del av TUBA tilbudet. Erfaringer fra Danmark viser at det er et stort behov for en nettside der det finnes faktainformasjon om konsekvenser av en oppvekst i hjem med rusbelastning.

2. 3. og 4. De fleste unge i denne gruppen (alder 14-35 år og oppvekst i hjem med rusbetastning)

har fra de var ganske små vært lojale mot sine foreldre, og holdt familiehemmeligheter skjult for omverden. Vi betegner derfor ofte denne gruppen barn som «de glemte» eller «de skjulte» barna. Det å oppdage at det faktisk er slik at mange av de utfordringer de møter skyldes deres spesielle oppvekst, og viten om at det finnes tusenvis av unge med sammenliknbar oppvekst, og at det er mulig å få til gode endringer i livet gir bekreftelse, god identifisering, og håp og styrke til å kjempe for eget liv. Brukere av siden har anledning til å sende e-post til behandlere ved TUBA om de ønsker svar på spørsmål, og/eller søke seg inn til behandling ved en TUBA avdeling. Nettsiden har også en «ung til ung» brevkasse, der de unge kan kommunisere med andre unge som bruker nettsiden. Erfaringer fra Danmark viser at nettsiden er viktig for mange unge i denne gruppen. Nettsiden til TUBA i

Danmark ble i 2008 besøkt av 17000 mennesker. I evaluering av deres nettside viser det seg at tusenvis av unge finnner nytte av å bruke denne siden uten nødvendigvis å søke kontakt med en TUBA avdeling; at siden i seg selv for mange unge i denne gruppen gir nødvendig kunnskap/støtte og mulighet til å mestre sine liv på en god måte. De av brukerene som opplever at de trenger «mer» enn denne siden for å komme videre med livene sine søker seg til en TUBA avdeling hvor de kan få profesjonell hjelp over tid.

5.
Prosjektet vil ha stor nytteverdi for tusenvis av unge mennesker med rusavhengige foreldre.

Internettsiden vil bidra til at økt kunnskap om denne gruppen formidles blant brukere, fagfolk og i de offentlige systemene.

Vi vil starte TUBA’s internettside i andre kvartal av 2010. I løpet av første året vil vi aktivt markedsføre tilbudet og håper at vi allerede første året skal ha 1000 besøkende på denne siden. I løpet av årene som kommer vil vi forstette å markedsføre internettsiden, og forventer sterk økning av besøkende på nettsiden. I år tre (2012) forventer vi 10000 treff på nettsiden, og i år 5 forventer vi 20000 treff. Vi tror at mer enn halvparten av treffene vi får på denne nettsiden vil være unge i vår målgruppe.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_3_0429.pdf

Sluttrapportsammendrag

KOMPASSET henter sin inspirasjon fra TUBA Danmark som i 1998 startet et tilbud til unge mennesker som har vokst opp i hjem med foreldre som er rusavhengige.
I Norge startet KOMPASSET som et tiltak i forlengelse av TV-aksjonen Blå Kors 2008.
I dag er KOMPASSET etablert i Oslo, Sandnes, Bergen og Trondheim.
Målsettingen med prosjektet har vært å etablere en nettside for tiltaket KOMPASSET og primærmålgruppen for prosjektet har vært ungdom som kan trenge det tilbud som KOMPASSET representerer.

Internett, hjemmesider, facebook mv er viktig kanaler for kontakt og informasjon og ila prosjektperioden har betydningen av det bare økt.
I slutten av april 2010 var KOMPASSET på lufta med de første hjemmesidene. Da hadde siden navnet Tuba, nå er hjemmeadressen: http://www.kompasset.org og i 2011 etablerte KOMPASSET egen Facebook-side som har vist seg å være et godt supplement til hjemmesiden nettiden. I dag er hjemmesiden forankret i WordPress som er en åpen og mer tilgjengelig løsning.

Vi har fått tilbakemelding fra flere av våre brukere om at nettsiden gir et godt inntrykk, og at den gjør at de får lyst til å ta kontakt med oss i KOMPASSET.
Sidene er lettere å administrere, og kan nå administreres av alle ansatte i KOMPASSET. Dette gjør den også mer levende, da flere kan legge inn innlegg og informasjon.

Vi vil arbeide videre med vedlikehold og utvikling av vår internettbaserte kommunikasjon om KOMPASSET som tiltak.

Prosjektleder/forsker

Arne Franck

Detaljer
Program
Rehabilitering (2009)
Prosjektnavn
Prosjekt Kompasset nettside
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2010: kr 250 000, 2011: kr 45 000, 2012: kr 60 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet