Prosjekt Nord-Norge

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Høsten 1995 ble det startet et prosjekt i Nord-Norge som ble kalt ”Prosjekt Nord-Norge”

Høsten 1995 ble det startet et prosjekt i Nord-Norge som ble kalt ”Prosjekt Nord-Norge”. Prosjektet var opprinnelig et ettårig samarbeidsprosjekt. Bakgrunnen for prosjektets oppstart var at aktivitetstilbudet for funksjonshemmede i de nordligste fylkene var relativt dårlig. Målet for prosjektet var å gi ungdommer med fysiske funksjonshemminger i Nord-Norge i alderen 15-25 år et tilbud innen idrettene langrenn og friidrett. Prosjektet ble senere utvidet og det ble bestemt at flere idretter skulle inn i prosjektet, og at prosjektet også skulle ombefatte mennesker med utviklingshemminger. Fra 2000 har prosjektet operert med to grupper, en for utøvere med utviklingshemminger og en for utøvere med fysiske funksjonshemminger (syns-, bevegelses- og hørselshemminger). Prosjektet har vært rettet mot funksjonshemmede som er 13 år eller eldre og har lyst til å drive med regelmessig fysisk aktivitet.

 

Siden 2000 ble det arrangert to samlinger med hver gruppe i året, frem til 2002. I 2002 var det et opphold i prosjektet, men i 2003 og 2004 ble igjen det arrangert to samlinger med hver gruppe. Samlingene ga gode tilbakemeldinger, og det ble derfor enighet om å søke om ytterligere økonomisk støtte for å drive prosjektet videre i 2005.

 

Målsettingen med prosjektet har vært gjennom miljø- og treningssamlinger å skape flere/bedre aktivitetstilbud og et miljø innen idretten i Nordland, Troms og Finnmark for funksjonshemmede som er 13 år eller eldre.

 

Det har i 2005 vært gjennomført en samling for utviklingshemmede og to samlinger for fysisk funksjonshemmede. Det har vært god oppslutning om og god deltakelse på samlingene. På samlingene har deltakerne fått prøvd ut aktiviteter/idretter som var tilrettelagte for dem, både med tanke på utstyr, anlegg og aktivitet. Dette har ført til at deltakerne har fått oppleve hvilke muligheter som finnes, og mange av deltakerne har fattet interesse og blitt motivert for å forsette med en aktivitet/idrett. Tilbakemeldingene fra prosjektets deltakere har vært udelt positive.

 

Gjennom samlingene har vi fått til et godt samarbeid med de ulike særkretser i Nord-Norge og andre ressurspersoner med kompetanse på ulike områder. Dette sees på som et viktig resultat av prosjektet. Samarbeidet har vært udelt positivt – og på den måten kan dette prosjektet bære frukter overfor andre prosjekter/aktiviteter innen idrett for funksjonshemmede i Nord-Norge.

Prosjektleder/forsker

Ellen Rydningen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Prosjekt Nord-Norge
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2005: kr 120 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2005
Status
Avsluttet