Prosjekt Respira

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt Respira er et prosjekt som har bl

Prosjekt Respira er et prosjekt som har bl.a. som mål å bedre forholdene og livskvaliteten for hjemmerespiratorbrukere i Norge.

Det som er gjort i prosjektperioden er:

Kartlegging av respiratorbrukere

Brukerne har vi nådd ved at informasjonsmateriell er sendt ut bl.a. via Ullevål sykehus pasientarkiv, overlege Mollestads arkiv og via landets regionsykehus. I tillegg har Respira blitt belyst i tidsskrifter.

Avholdt seminar for respiratorbrukere

På seminaret ble det fokusert på bl.a. etiske problemstillinger, likhetsprinsippet, ressursprioritering (personell, økonomi), respiratorbrukerens ressursbehov, livskvalitet, pasientens selvråderett og Lov om helsetjenester i Norge.

Faglige kontakter

Det medisinske fagmiljøet er lite på dette feltet og det er etablert gode kontakter i miljøet.

Lobbyvirksomhet

I prosjektperioden var det i begrenset grad vi klarte å drive lobbyvirksomhet. Stortingets sosialkomite ble imidlertid grundig orientert gjennom sin leder Annelise Høegh.

Respiras framtid

Siden Respira ble avsluttet som prosjekt har vi måttet innstille våre aktiviteter i påvente av en beslutning fra Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke om en evt. tilknytning. Signaler kan tyde på at LHL vil inkludere Respira i sin organisasjon. Ved en evt. videreføring vil det bli dannet et fagråd og en arbeidsgruppe. Sekretærfunksjon tor Respira vil bli i LHL.

Medlemsblad og brosjyremateriell

Bortsett fra brosjyre og informasjon vedrørende Respiraprosjektet og seminaret har det ikke vært tid eller ressurser til ovennevnte.

Prosjektleder/forsker

Harald Mellem

Detaljer
Program
Forebygging (1997)
Prosjektnavn
Prosjekt Respira
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
1998: kr 380 000
Startdato
01.01.1998
Sluttdato
31.05.1999
Status
Avsluttet