Prosjekt Sagene – VIA

Søknadssammendrag

Prosjekt Sagene – VIA
Gjennom aktivitetsgruppa VIA (Venner i Aktivitet), samt et større arbeid med opplysning, søknadsstøtte og idrettsrekruttering, vil vi med Prosjekt Sagene inkludere og aktivisere barn og unge med nedsatt funksjonsevne i bydelen. Det skal presiseres at vi allerede har mottatt støtte fra Extrastiftelsen, gjennom NIF, for 2013, og søker nå støtte for ytterlig 2 år til (2014 og 2015).

Gjennomføring
Prosjektet drives av Magnus Breistein og Pia Tveterås. De startet prosjektet i samarbeid med Bydel Sagene, og har gjennom samarbeid bygget det opp helt fra bunnen av, uten tilgjengelige midler. Prosjektet ble så overført til det lokale idrettslaget, og kan på den måten nå en større målgruppe. Magnus har en bachelor i idrett og samfunnsvitenskap, og har jobbet flere år som støttekontakt. Pia studerer for tiden barnelitteratur, og har også erfaring som støttekontakt/avlaster. Vi arrangerer ukentlige treninger med aktivitetsgruppa VIA i Nordpolen skoles gymsal hver mandag kl. 17.30-18.30. Magnus og Pia planlegger treningen på forhånd, og har fått tips og tilbakemeldinger fra bydelens fysioterapitjeneste, brukere og foreldre. Vi varierer mellom leker som inkluderer styrke og kondisjon, koordinasjon, balanse, ballspill, motorikk, konsentrasjon og samarbeid.

Målsetting og målgruppe
Prosjektets målgruppe er barn og unge med spesielle behov fra 6-18 år i bydel Sagene, men også andre bydeler i Oslo. Prosjekt Sagene ønsker å være et tilbud om fysisk aktivitet, idrett og tilhørighet til de barn og unge som ikke har samme forutsetninger for dette som andre. Prosjektet ønsker samtidig å være et springbrett ut til breddeidretten, og ønsker å kunne tilby fritid med bistand for de som faller utenfor treningene våre. Prosjektet har 3 hovedmålsettinger:
– Inkludering og rekruttering til bredden
– Samle og spre informasjon om idrettstilbud for funksjonshemmede
– Øke brukernes livskvalitet gjennom sosialt samvær og treningsglede

Mål for 2014/2015
I slutten av 2013 har vi som mål at gruppen skal bestå av 16 aktive medlemmer. I løpet av 2014 ønsker vi å kunne dele gruppen i to, hvor vi holder to treninger i uken, med 12 medlemmer i hver gruppe. Vi ønsker også å utvide trenerteamet vårt fra 2 til 3 trenere. Vi ønsker å arrangere minimum 4 utflukter i året, samt å delta på minst ett idrettsstevne. Vi ønsker også å arrangere vårt eget stevne, kalt VIA-lekene.

Prosjektets betydning
Et av våre mål at alle

skal ha muligheten til å inkluderes i fysisk aktivitet, uavhengig av funksjonsevne og bakgrunn. Vi forsøker derfor å skape en arena som fylles av positive treningserfaringer og legger til rette for et trivelig miljø. Våre treninger fokuserer på mestring og ikke konkurranse, vi ønsker også at treningen blir en sosial arena hvor våre deltagere kan knytte vennskap utover kun treningene. Det samme ønsker vi for foreldrene til våre deltagere, og at prosjektet blir en arena for dem hvor de kan utveksle erfaringer og knytte bånd.

Resultater og framdriftsplan
Ettersom prosjektet har mottatt støtte for 2013, er vi allerede svært godt i gang, og har allerede hatt en økning fra 4 til 12 registrerte medlemmer. Vi ønsker å gi våre medlemmer en mulighet til å oppleve helt nye erfaringer, og skal blant annet på utflukt til Løvelekene arrangert av Nordstrand Idrettsforening 16.juni, her er 3 av våre medlemmer påmeldt. Vi har også sett stor utvikling i barnas samarbeidsevne og evne til å takle fysiske utfordringer. Dette har vi også fått veldig god tilbakemelding på av foreldre og støttekontaktene.Vi har også utviklet en nettside som vi jobber med å videreutvikle og forbedre. Her vil vår visjon om lett tilgjengelig informasjon utføres. Samtidig mener vi at denne nettsiden vil være behjelpelig i vårt rekrutteringsarbeid.

Forankring
Prosjektet søker støtte for ut 2015, og vil etter dette forankres i Sagene IF, samt andre bidragsytere som vi jobber med å etablere. Samarbeidet med bydel og andre institusjoner gjør det også mulig å søke om midler kommunalt og statlig for å videreføre prosjektet og opprettholde stabilitet etter 2015. Prosjektet har som mål å vedvare så lenge Sagene IF vedvarer, noe ledelsen i Sagene IF også har gitt uttrykk for.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Vi har arrangert ukentlige treninger på Nordpolen skole, samt diverse utflukter og aktiviteter. Flere av våre medlemmer har for eksempel funnet ut at de liker og er gode i ballspill, snowboard, dans, friidrett og kampsport, gjennom øktene i gymsalen, tur til Tryvann, deltakelse på Løvelekene, besøk av eksterne trenere og på ekskursjoner i nærområdet. Gruppa har ansatt flere instruktører, og består nå av en solid gjeng dyktige og varme mennesker. Noen barn har måttet slutte på grunn av flytting eller andre fritidsinteresser som krasjer, men alt i alt har vi hatt en solid oppgang i antall medlemmer, og alle virker svært fornøyde. Dette viste seg å være sant da vi gjorde en spørreundersøkelse tidligere i 2015. Ordet om gruppa sprer seg tydeligvis gjennom jungeltelegrafen, og ved oppstart høsten 2015 dukket det opp nye barn på nesten hver trening. VIA har blitt så stor at vi nå deler gruppa i to på treningene. Da får medlemmene også mulighet til å velge mellom to aktiviteter. Vi har også startet en ny tradisjon ved å organisere vårt eget stevne, VIA-lekene, hver vår. Da inviterer vi dessuten brukere utenfra, slik at vi kan bygge et større nettverk og inspirere til samarbeid.

Antall personer i målgruppen

25

Oppsummering

Prosjekt Sagene har absolutt vært en suksess, og VIA er i ferd med å bli en havn for alle som trenger et hyggelig og annerledes idrettstilbud. Vi har nådd målene våre om å vokse i antall medlemmer, hjelpe brukerne våre med å finne glede ved fysisk aktivitet og å være en del av et spesielt lag. Videre ønsker vi å finne måter å finansiere gruppa på, slik at tilbudet kan bestå, ettersom at behovet tydeligvis er stort. Vi har uansett vært svært takknemlige for å få støtte til starten på et viktig og vellykket prosjekt.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport 2015 VIA(2).pdf

Prosjektleder/forsker

Vibeke Thiblin

Detaljer
Program
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Prosjekt Sagene – VIA
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2014: kr 225 000, 2015: kr 234 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet