Prosjekt Sagene

Søknadssammendrag

1: Vi startet forberedelsene til Prosjekt Sagene august 2011. Planen var å kartlegge aktivitetstilbud for barn og unge med spesielle behov, samt oppstart av en idrettsgruppe for brukerne. Bakgrunnen var mangel på muligheter i bydelen og et stort behov for å undersøke hvilke tilbud som allerede eksisterte og kunne brukes.
2: Som en del av Prosjekt Sagene, har vi begynt å utforme aktivitetsgruppa VIA – Venner i Aktivitet. Målet er å gi barna muligheten til å oppleve selvtillit og mestring av ulike oppgaver og utfordringer, samtidig som de har det gøy. Ved å introdusere lek og sport for brukerne, ønsker gruppa å være en medhjelper ut idretten. Samtidig skal VIA ivareta de som ikke vil ta steget videre, men ønsker å fortsette å delta hos oss. Vi vil legge et positivt grunnlag for bevegelse og sosialt samvær, og skape trygge rammer for fysisk aktivitet.
Samtidig vil vi samle og spre informasjon om andre idrettstilbud for funksjonshemmede, hovedsaklig gjennom et nettsted, når midlene er på plass. Dette vil være nyttig for de unge, støttekontakter, foresatte, lag og foreninger. Brukere kan også henvende seg direkte til oss, f.eks. med forespørsler om søknadsstøtte, oppsøking av tilbud og henvisninger til helseinstitusjoner.
Vi vil også binde sammen byens institusjoner, som arbeider med samme type problematikk, mot et felles mål om likestilling. I tillegg til å dermed invitere til samarbeid på tvers av virksomheter og å oppfordre alle til å benytte seg av våre tjenester, vil vi synliggjøre funksjonshemmedes behov og muligheter.
Det overordnede målet kan altså oppsummeres som tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av fysisk aktivitet for barn og unge med spesielle behov.
3: VIAs målgruppe er 6- til 18-åringer med nedsatt funksjonsevne, men hvis vi mottar henvendelser fra foresatte med yngre barn, vil vi også arbeide med å finne tilbud for den aktuelle brukeren.
4: Vi har begynt å arrangere ukentlige økter med aktivitetsgruppa VIA i Bjølsen skoles gymsal. Prosjektansvarlige planlegger timen på forhånd, og får tilbakemeldinger fra bydelens fysioterapitjeneste, brukere og foreldre. Vi varierer mellom leker som inkluderer styrke, kondisjon, koordinasjon, balanse, ballspill, motorikk, konsentrasjon og samarbeid, og trapper ned med avspenning og lett tøying. Hvis VIA vokser, vil vi sannsynligvis dele gruppa i to, etter alder og/eller funksjonsnivå og ansette flere. Noen av barna har i prøveperioden vist interesse for visse aktiviteter. Vi vil derfor ta kontakt med etablerte klubber, høre om det er mulig å få prøvetimer og følge barna til aktiviteten, foreløpig forutsatt at den er gratis.
Prosjektansvarlige vil administrere nettstedet, med hjelp fra opplæringsinstitusjonen Ung Media.
5: Prosjekt Sagene er et forebyggende tiltak som skal skape positive treningserfaringer og legge til rette for et trivelig miljø. Vi forventer at mange vil få nye kamerater, føle seg mer aksepterte og selvsikre, og mindre ensomme. Ved å lære seg å samarbeide med forskjellige mennesker, kan man unngå fremtidige konflikter. Samtidig er mosjon sunt for kropp og sjel. Sosialt samvær og fysisk aktivitet er en sterk kombinasjon som forebygger psykiske problemer og andre helseplager. Vi håper mange etter hvert vil finne det lettere å få nye venner utenfor gruppa, også. Det er dessuten mulig at foreldre setter pris på avlastningen. Vi trekker også paralleller mellom deltagelse i idrett og fremtidig deltagelse i arbeidslivet. Gjennom å se forbi begrensninger og fokusere på løsninger, vil brukerne lettere kunne ta steget ut i arbeid.
6: Vi søker om midler for 2013, men ser for oss at Prosjekt Sagene vil være et vedvarende tiltak. VIA vil fortsette å arrangere økter ukentlig, ta vare på faste brukere, ta godt imot nykommere og sende noen videre til andre lag. Fremover vil vi informere, engasjere og rekruttere så mange brukere som mulig. Ved å motta støtte, kan vi øke nivået på tilbudet og gjennomføre planene våre ved å kjøpe utstyret vi trenger, arrangere flere aktiviteter, leie inn instruktører, ansette trenere og utarbeide nettstedet. Slik vil også flere høre om og kunne inkluderes i prosjektet, som foreløpig har svært begrensede midler og muligheter.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Extrastiftelsen 2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Pia Elisabeth Tveterås

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Prosjekt Sagene
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Søknadskontoret for barn- og ungetjenester, bydel Sagene
Beløp Bevilget
2013: kr 200 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet