Prosjekt Unge

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

For unge personer med psykiske problemer er hverdagen en stor utfordring i arbeidet med og bygge opp og mestre livet og hverdagen. Mange unge med psykiske lidelser har mangel på nettverk.

Mange av dem får ikke oppleve mestring på andre arenaer, som for eksempel samhandling med venner, kommunikasjon og hobbyer.

Vi vil derfor tilby en treffsted for unge voksne hvor man kan knyte vennskapsrelasjoner, få økt selvrespekt og forberede seg for arbeidslivet.

Yngre og eldre møtes ikke like naturlig idag som tidligere. Vi har en sterk tro på at de har mye og gi hverandre. På dette treffsted vil vi også gi de ulike generasjonene mulighet og dele med seg av sine tanker og erfaringer.

Økt livskvalitet, selvrespekt og mestringsevne er stikkorden.

2. Prosjektets målsetting

– Å mestre hverdagen bedre
– Å gi unge voksne et tilbud om aktiv, meningsfull og livsmotiverende fritid.
– Å gi dem en arena for å knyte nye vennskapsrelasjoner.
– Å skape forståelse og ødmjukhet imellom generasjoner.
– Å forberede for arbeidslivet gjennom jobbtrening

3. Prosjektets målgruppe

Unge voksne (20-35 år) som har psykiske helseproblem

4. Beskrivelse av gjennomføring

Fem aktivitetsområder:
– ungdomscafe
– aktivitetsgruppe
– kreativ kommunikasjon
– gode møter imellom generasjoner
– jobbtrening

Vi vil tilby et ungdomscafè, med et rusfritt, sosialt og inkluderende miljø. Kafèt blir plassert i Fontenehusets lokaler i Drammen. (Se ungdomscafè i sentrum)

Vi vil også tilby aktiviter som å lage en husavis, uteaktiviteter som fiske, sykkelturer med overnatting, fotokurs, data, håndverk og vedlikehold etc. Aktivitetene blir styrt av eksterne instruktører, samt av frivillige.

Med kreativ kommunikasjon tilbyr vi de unge et redskap hvor de får en mulighet at møte seg selv og bli bedre kjent med seg selv i en trygg miljø.

En ekstern person kommer at lede samtalen imellom de både generasjonene. Det blir viktig med en kompetent samtaleleder for og skape gode møter.

Vi vil starte opp en småjobbsentral. Her kan private eller bedrifter melde inn oppdrag (alt fra plenklipping, maling, rydding, vasking, flyttehjelp etc). Tiltaket vil gi nytting arbeidstrening, motivere til aktivitet ved at en får kontant betaling, og gi forståelse av arbeidslivets regler.

5. Prosjektets betydning

Prosjektet skal gi unge voksne med psykiske helseproblem et bedre liv på flere måter. De skal oppleve at de får økt tilførsikt og selvrespekt. De skal få en økt selvinsikt som gir verktøy til å håntere hverdagen bedre. Til sist ska de få begynne en trening for å

møte det arbeidslivet.

6. Framdriftsplan

September 2012 Felles framdriftsplan med Union scene
September 2012 Informasjon til sosialpsykiatrien, Drammen for å rekrutere unge til prosjektet
Oktober – desember 2012 Union scene og sosialpsykiatrin

rekrutere unge med interesse for prosjektet i samarbeid med Fontenehuset
Oktober 2012 rekrutering av instruktører
Nov 2012 kontraktsskrivning med instruktører.
Jan 2013 Oppstart av prosjektet på Fontenehuset. Presentasjon av prosjekt og instruktører.

Stående aktiviteter blir foruten cafeen, husavisen, håndverk og vedlikehold. Periodiske aktiviteter er uteaktiviteter, fotokurs samt kreativ kommunikasjon.
Det blir mulig og velge hvilke av de forskjellige aktivitetene man ønsker delta i.

Jan 2013 Ungdomscafet åpner 3 dager per uke kl 10-14
Fontenehuset, Drammen kommer til å gi ut egen husavis. Sammen med instruktøren deltar man i alt arbeid med å sette sammen en avis.
Innen håndverk og vedlikehold finnes mye forskjellige oppgaver.
Uteaktiviteter vil foregå fra april-mai til september-oktober. Det vil være forskjellige aktiviteter avhengig av medlemmenes ønske, f eks fiske, gå turer, fiske, overnatting.
Kreativ kommunikasjon kommer at bedrives individuelt eller i små grupper med hjelp av en ekstern leder.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Cafè Fontene.pdf

Prosjektleder/forsker

Christer Holst

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Prosjekt Unge
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 513 000, 2014: kr 514 000
Startdato
01.10.2013
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet