# psyke samfunnsstemmer

Søknadssammendrag

Bakgrunn

På Fontenehuset har vi et bredt spekter av arbeidsoppgaver til medlemmer ,men skriving som arbeidsaktivitet har ikke vært like selvklart. Årsakene kan være mange, men når et medlem med erfaring fra slikt arbeid dukket opp og ønsket å gjøre en forandring på dette, begynte vi å se på mulighetene. Ideen om å starte et skrivekurs kunne være med å styrke medlemmene mulighet i arbeidslivet. Ved å gjøre flere små tiltak ser vi for oss at skriving kan bli integrert i arbeidshverdagen hos oss. Å utgi en bok vil vise alle deltakere at det fullt mulig å få sin stemme hørt.

Målsetting

Hovedmål vårt er : Utvikle skriving som en meningsfull og helsefremmende aktivitet på Fontenehuset i Tromsø. For å nå dette målet har vi flere delmål. – Gjennomføre skrivekurs – Skrive ulike former for tekster og få de publisert ( eks internavis, lokal avis, SoMed kanaler) – Utgi jubileumsbok

Målgruppe

Det er nåværende og fremtidige medlemmer ved Fontenehuset i Tromsø som er målgruppe for dette prosjektet.

Antall personer i målgruppen

220

Beskrivelse av gjennomføring

Utvikle skrivekurs slik at hver enkelt medlem kan få utviklet sitt potensiale. Bruke interne ressurser men også leie inn ekstern fagpersoner. Vi skal integrere skriving som arbeid i arbeidsdagen på Fontenehuset på lik linje med andre oppgaver. Dette er en prosess som tas over tid men jevnlig jobbing med skriving og tekster. Fontenehuset har som mål å få gitt ut en bok der medlemmers stemme og ressurser blir vist frem. Boken skal også innhold historien til Fontenehuset samt vise andre hva psykisk helse kan være og hvor mye ressurser som ligger i et slikt hus.

Fremdriftsplan

April 19-April 20 Oppstart/ evaluering Skrivekurs Aug 19-Aug 19 Seminar om tekst utvikling Sept 19-Sept 19 Seminar redaksjonsarb. Okt 19-Okt 19 Forberedelse til boksalg Nov 19-Des 20 Design og trykking av bok Des 19- jan 20 Lansering av jubileumsbok Feb/mars 2020 Bokanmeldelse juni 2020 Evaluering av prosjekt

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport # psykesamfunnstemmer.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
# psyke samfunnsstemmer
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2019: kr 100 000
Startdato
02.07.2019
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring