Psykisk helse blant enslige mindreårige

I samarbeid med

Sluttrapport

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Seglem KB (2012) «Predictors of psychological adjustment among young unaccompanied refugees after resettlement: A population based study.» Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ISSN 1504-3991

Artikler:
Seglem KB, Oppedal B & Raeder S (2011) «Predictors of depressive symptoms among resettled unaccompanied refugee minors.» Scandinavian Journal of Psychology, årg. 52, nr. 5, s. 457-464.
DOI: 10.1111/j.1467-9450.2011.00883.x

Seglem KB, Oppedal B & Røysamb E «Daily hassles and coping dispositions as predictors of psychological adjustment: A comparative study of young unaccompanied refugees and youth in the resettlement country.» Innsendt 2011.

Seglem KB, Oppedal B & Idsøe T «A latent trajectory model of the parallel process between depressive symptoms and daily hassles among young unaccompanied refugees.» Innsendt 2012.

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Seglem KB (2012) «Predictors of psychological adjustment among young unaccompanied refugees after resettlement: A population based study.» Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, ISSN 1504-3991

Artikler:
Seglem KB, Oppedal B & Raeder S (2011) «Predictors of depressive symptoms among resettled unaccompanied refugee minors.» Scandinavian Journal of Psychology, årg. 52, nr. 5, s. 457-464.
DOI: 10.1111/j.1467-9450.2011.00883.x

Seglem KB, Oppedal B & Røysamb E «Daily hassles and coping dispositions as predictors of psychological adjustment: A comparative study of young unaccompanied refugees and youth in the resettlement country.» Innsendt 2011.

Seglem KB, Oppedal B & Idsøe T «A latent trajectory model of the parallel process between depressive symptoms and daily hassles among young unaccompanied refugees.» Innsendt 2012.

Prosjektleder/forsker

Karoline Brobakke Seglem

Hovedveileder

Brit Oppedal

Detaljer
Program
Forskning (2008)
Prosjektnavn
Psykisk helse blant enslige mindreårige
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000, 2011: kr 605 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
01.04.2012
Status
Avsluttet