Psykisk helse på 90 sekunder

Søknadssammendrag

«Psykisk Helse på 90 sekunder» skal være en dedikert youtube-kanal der to av landets mest anerkjente fagfolk innen tvangslidelser og angst deler sine 12 beste råd for å mestre angst og tvang. Psykologspesialistene skal formidle dette via 12 filmer â 90 sekunder. Rådene er basert på omfattende klinisk erfaring, der psykologspesialistene sitter i organisasjonens fagråd . Filmklippene vil være rettet mot brukere, pårørende, likemenn, fagfolk innen psykiatri og andre som jobber med eller er i relasjon til noen som sliter med angst eller tvang. Kanalen eies og drives av ANANKE vil distribueres til brukerorganisasjoner, helsenettverk og pårørendeforeninger. Filmklippene vil lages slik at de lett kan integreres i behandlingsopplegg, spres via sosiale media og omtales i presse. På den måten kan nå ut til flest mulig som kan være interessert i denne tematikken.

Bakgrunn: Norsk OCD- og angstforening, Ananke har opplevd en særlig økt pågang fra bruker etter at pandemiens utbrudd for over ett år siden. Dette prosjektet skal kunne gi en midlertidig støtte til de som trenger hjelp og svar på spørsmål mens de venter på behandling.

Produsent Marie Helene Høyberg vil være prosjektleder. Professor i psykologi Bjarne Hansen vil være fagansvarlig for prosjektet. Kristen er Hagen er psykologspesialist og leder for angst- og OCD-og førsteamanuensis ved NTNU. Pårørende og styreleder Arne Strand og tidligere OCD pasient Kari Flock vil representere brukersiden. Sidsel Myhr er nestleder i Ananke og vil være bindeledd mellom lokale og sentralt ledd. Jarle Eskedal er produsent og regissør for Cynergi og selv pårørende til en med OCD.

Brukere og pårørende som henvender seg til hjelpetjenester vil få en umiddelbar respons gjennom filmene, med adekvat informasjon som kan være en midlertidig hjelp i en utfordrende situasjon.

Oppstart av prosjektet i slutten av mai 2021 og med lansering oktober 2021.

Prosjektleder/forsker

Marie Helene Høyberg

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Psykisk helse på 90 sekunder
Organisasjon
Norsk OCD forening
Beløp Bevilget
Kr 298.500
Startdato
26.05.2021