Psykt Normalt, Føler’n

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Forskning viser at mange gutter og unge menn har vanskeligheter med å sette ord følelsene sine, noe som har negativ påvirkning på psykisk helse. Det er derfor viktig med åpenhet, dialog og gode rollemodeller som setter fokus på dette. På den måten kan unge oppleve at de ikke er alene og at de ikke er unormale. Til tross for at symptomer på psykisk uhelse for mange oppstår i ung alder finnes det lite alderstilpasset informasjon om for den yngre målgruppen. En YouTube-kanal vil være et treffsikkert tiltak, fordi dette er en av plattformene som brukes hyppigst av unge i dag.

Målsetting

Målet med prosjektet er å gi unge menn psykisk helsefremmende kompetanse og å utvide kjønnsroller for unge menn, slik at det skal bli lettere å være menneske med et fulltallig følelsesregister.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet vil være for alle som definerer seg som mann i aldersgruppen 15-23 år som er aktive på Youtube og Instagram.

Antall personer i målgruppen

75000

Beskrivelse av gjennomføring

I dette prosjektet inviterer vi inn norske mannlige kjendiser og forbilder for å snakke om følelser og tematikker innenfor psykisk helse samtidig som vi gamer. Vi skal utfordre trange kjønnsroller for menn, re-definere maskulinitet og bidra til mer åpenthet rundt psykisk helse. Episodene vil legges ut i sin helhet på YouTube-kanalen Psykt Normalt, i tillegg til små snutter som legges ut på Instagram. Episodene vi legger ut på YouTube ser vi på som en gratis kompetanse for alle som vil se på det i privaten, bruke det i undervisningssammenheng i skolen, på fritidsklubben eller i konfirmantundervisning. Gjennom tidligere samarbeid og pågående dialog med Cappelen Damm ønsker vi at Føler'n blir en del av deres e-læreverk. Det betyr at vi har gode sjanser til å formidle kunnskap om unge menn og psykisk helse direkte inn i undervisningen på skolen. Vi har også dialog om samarbeid med Norgescupen i gaming. Gjennom å formidle prosjektet digitalt vil det fortsette å ha seere og øke helsefremmende kompetanse til målgruppa i lang tid etter at prosjektet er over. Sluttrapport vil også være tilgjengelig i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

Fremdriftsplan

M1: September Etableringsfase, ansette prosjektmedarbeider, rekruttere frivillige, samt fag- og referansegruppe. M2: Oktober Medvirkende konsepter, konseptutvikling og innholdsproduksjon M3: November til Juni Produksjonsperiode: booking av gjester, manusskriving, filming, og redigering. Vi skal gi ut en episode, annenhver uke. M4: Juli og August Etter innspillingsperioden vil fokuset være på sluttevaluering og sluttrapportering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttraport, Psykt Normalt – F��ler’n, 26.10.2022 PDF.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Psykt Normalt, Føler’n
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2021: kr 951 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
31.10.2022
Status
Avsluttet