Psykt Normalt, Føler’n

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at mange gutter og unge menn har vanskeligheter med å sette ord følelsene sine, noe som har negativ påvirkning på psykisk helse. Det er derfor viktig med åpenhet, dialog og gode rollemodeller som setter fokus på dette. På den måten kan unge oppleve at de ikke er alene og at de ikke er unormale. Til tross for at symptomer på psykisk uhelse for mange oppstår i ung alder finnes det lite alderstilpasset informasjon om for den yngre målgruppen. En YouTube-kanal vil være et treffsikkert tiltak, fordi dette er en av plattformene som brukes hyppigst av unge i dag.

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet er å gi unge menn psykisk helsefremmende kompetanse og å utvide kjønnsroller for unge menn, slik at det skal bli lettere å være menneske med et fulltallig følelsesregister.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet vil være for alle som definerer seg som mann i aldersgruppen 15-23 år som er aktive på Youtube og Instagram.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

75000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

I dette prosjektet inviterer vi inn norske mannlige kjendiser og forbilder for å snakke om følelser og tematikker innenfor psykisk helse samtidig som vi gamer. Vi skal utfordre trange kjønnsroller for menn, re-definere maskulinitet og bidra til mer åpenthet rundt psykisk helse. Episodene vil legges ut i sin helhet på YouTube-kanalen Psykt Normalt, i tillegg til små snutter som legges ut på Instagram. Episodene vi legger ut på YouTube ser vi på som en gratis kompetanse for alle som vil se på det i privaten, bruke det i undervisningssammenheng i skolen, på fritidsklubben eller i konfirmantundervisning. Gjennom tidligere samarbeid og pågående dialog med Cappelen Damm ønsker vi at Føler’n blir en del av deres e-læreverk. Det betyr at vi har gode sjanser til å formidle kunnskap om unge menn og psykisk helse direkte inn i undervisningen på skolen. Vi har også dialog om samarbeid med Norgescupen i gaming. Gjennom å formidle prosjektet digitalt vil det fortsette å ha seere og øke helsefremmende kompetanse til målgruppa i lang tid etter at prosjektet er over. Sluttrapport vil også være tilgjengelig i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

Fremdriftsplan for prosjektet

M1: September Etableringsfase, ansette prosjektmedarbeider, rekruttere frivillige, samt fag- og referansegruppe. M2: Oktober Medvirkende konsepter, konseptutvikling og innholdsproduksjon M3: November til Juni Produksjonsperiode: booking av gjester, manusskriving, filming, og redigering. Vi skal gi ut en episode, annenhver uke. M4: Juli og August Etter innspillingsperioden vil fokuset være på sluttevaluering og sluttrapportering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målet med prosjektet er å gi unge menn psykisk helsefremmende kompetanse gjennom et medium hvor ungdommer tilbringer mye tid. Vi ønsker å gi en lett inngang til det som blir sett på som tyngre temaer. Målgruppen for prosjektet vil være for alle som definerer seg som mann i aldersgruppen 15-23 år som er aktive på Youtube og Instagram. MHU mener at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse og ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei. Da er det viktig å være til stede på de plattformene hvor de unge er, derfor trenger MHU å kunne videreføre sin Youtube-kanal Psykt Normalt. MHU sin YouTube-kanal Psykt Normalt er bygget opp etter en solid organisasjons infrastruktur som sikrer lang levetid og systematisk behandling av unges kunnskapstørst om psykisk helse på Youtube. Derfor ønsker vi å videreføre YouTube-kanalen Psykt Normalt hvor vi kan spre kunnskap og kompetanse som unge menn kan benytte seg av.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

For å nå dette effektmålene har vi fokusert på å lage innhold som tar for seg og normaliserer både tunge og lette følelser. Et eksempel på dette er i episoden med Karsten Blomvik der han forteller om hvordan han opplevde selvmordstanker, samtidig som han gamer og normaliserer at dette er helt vanlige tanker å ha. Gjennom Føler’n har vi hatt et fokus på å normalisere det å snakke om psykisk helse, i en språkdrakt som treffer målgruppen. På denne måten har vi gitt unge ord og utrykk man kan bruke i situasjoner der man må snakke, og på den måten lagt opp til at det er mulig å få helsefremmende kompetanse av å se på vår YouTube-serie. Fokuset vårt har gjennom hele prosjektet vært å fokusere på hvordan man tar vare på sin egen psykiske helse, og vi har i hver episode vist til hvor man kan få hjelp dersom man trenger det. I tillegg til å vise til dette i hver episode, har vi også snakket mye om dette i selve innholdet, og dette er også noe gjestene har vært opptatt av.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

50000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet startet med en ansettelsesprosess av prosjektkoordinator Oskar Fjørtoft Sandanger og prosjektmedarbeider Elise Knutsen på film og redigering. Prosjektkoordinator jobbet i perioden sep-nov med utvikling av konsept og sendeplan gjennom medvirkningprosesser. Fra fag- og referansegruppa fikk prosjektkoordinator gode innspill til hvordan episodene kunne bygges opp, hvem som burde inviteres inn som gjester, og hvilke tematikker det kunne være spennende å snakke om. Programleder for konseptet Føler’n er Oskar Fjørtoft Sandanger. Gjennom å bruke gaming som virkemiddel valgte vi et konsept som vi erfarte treffer målgruppen godt. Vi har hatt et fokus på å få med gode forbilder til å prate om forskjellige følelser, da vi har både erfaring og fått tilbakemelding om at dette er avgjørende for om man klikker seg inn på en episode. Flere seere har gitt tilbakemelding på at det er fint å se at gaming kan brukes som plattform til å prate om psykisk helse, og at de aktivt har gjort dette selv i etterkant av en episode. De første episodene av Føler’n ble spilt inn i februar 2022, og siste episode ble gitt ut oktober 2022.

Resultater og resultatvurdering

Vi har til sammen produsert 16 episoder. Disse 16 episodene har bidratt til et samlet seertall på omtrent 43000 seere. 208 unike brukere har brukt undervisningsopplegget til Aschehoug, og om vi regner gjennomsnitt 20 elever per klasse, så vil 1 visning bli ca 6000 seere. Til sammen ender vi på omtrent 50 000 seere totalt. Dette anser vi som meget gode tall, og tanken på at noen av disse 50 000 menneskene har fått noe ut av våre programmer er for oss en seier i seg selv. Vi har samarbeida med Yellow Banana for å markedsføre dette ut til målgruppa, vedlagt ligg oversikt og statistikk for samarbeidet. Yellow Banana kan også melde om at YouTube-markedet har endret seg, og at det derfor i år – sammenlignet med vårt tidligere Youtube-prosjekt «Psykt Normalt» har vært vanskeligere og dyrere å nå ut til flere.

Oppsummering og videre planer

Resultatene vi har nådd i dette prosjektet vil fortsette å øke, da filmene vil bli liggende ute på YouTube framover. Vi kommer på denne måten til å fortsette å øke seertallet, og på den måten fortsette å kunne spre kunnskap om psykisk helse. Vi har et ønske om å fortsette å ha en tilstedeværelse på Youtube. Alt i alt er vi svært fornøgd med dette prosjektet, og håper at vi finner en måte å jobbe videre med dette på. Vi har laget godt innhold, fått med mange kjente personer, og bidratt til plattformen YouTube med innhold som normaliserer psykisk helse.

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Psykt Normalt, Føler’n
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2021: kr 951 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
30.10.2022
Status
Avsluttet