Puls og pust

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn: Vest-Agder fylket hadde i mange år ligget høyt på statistikkene som viser antall røykere

Bakgrunn: Vest-Agder fylket hadde i mange år ligget høyt på statistikkene som viser antall røykere. Undersøkelse pr. februar 2005 viste 14 prosent dagligrøykere på 10. trinn og 17 prosent av og til-røykere. Derfor ønsket vi å tilby elever på 9. trinn et besøk på Sørlandets sykehus, Kristiansand.

 

Målsetting: Forhindre røykedebut blant elevene på 9. trinn på ungdomsskolene i Kristiansand. Ressursggruppen for Røykfri i Kristiansand hadde satt seg som mål å få hele 95 prosent røykfrie elever på 10. trinn innen april 2007.

 

Gjennomføring: Puls og Pust” ble drevet som et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, Sørlandet Sykehus HF og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke. I skoleåret 2006/2007 besøkte skoleelever på 9. trinn Sørlandet Sykehus, Hjerte og Lungeavdelingen, for informasjon om røykeskader, nikotinavhengighet og samtale med pasienter med røykerelaterte hjerte- og lungesykdommer, for å forsøke å forhindre røykedebut. Prosjektet ble gjennomført som en randomisert, kontrollert undersøkelse mellom ungdomsskoler (9.klasse) i Kristiansand 2006. Sesjonene ble ledet av leger på sykehuset.

 

Resultat: Røykeprosenten blant unge på ungdomsskolen gikk betydelig ned på landsbasis. I løpet av prosjektperioden hadde den spontane røykeforekomsten i 10.klasse i Kristiansand gått ned fra 13,6 prosent til 5,3 prosent dagligrøykere. På tross av denne lave forekomsten viste undersøkelsen i 9. klasse, ved skolestart, 2.8 prosent dagligrøykerer i kontrollgruppen og 1 prosent dagligrøykere i gruppen som fikk sykehusundervisning. Ved skoleårets slutt var denne forskjellen økt til 7 prosent i kontrollgruppen og 2.5 prosent i gruppen som besøkte sykehuset (p<0.005).

 

I stedet for å fortsette prosjektet i ungdomsskolen hvor røykeforekomsten nå var lav, søkte styringsgruppen for ”Puls og Pust” våren 2008 om å endre målgruppen til videregående skole og yrkesfaglig linje, som i en egen kartleggingsundersøkelse, utført i prosjektet, har vist betydeligere høyere røykeprosent på yrkesfaglige retninger sammenlignet med allmennfaglig retning. Den nye målgruppen for prosjektet, var elevene i 1.klasse på yrkesfaglig retning, hvor halvparten gjennomførte et besøk på Sørlandet sykehus HF i 2008. Disse sesjonene ble ledet av sykepleiere, og vi hadde nå problemer med å skaffe aktuelle pasienter til pasientintervjuene, hvilket betyr at de fleste nå så et pasientintervju på en video.

 

Konklusjon: Resultater fra spørreundersøkelsen før og etter sykehusbesøket er analysert og det arbeides for å få en artikkel publisert i relevant tidsskrift. Det synes imidlertid ikke å være noen sikker effekt av dette tiltaket. Prosjektet hadde ingen mulighet til å videreføre intervensjonen på sykehuset utover prosjektperioden. Prosjektet har med sin kartleggingsundersøkelse identifisert en viktig målgruppe for videre tobakksforebyggende arbeid.

 

Prosjektleder/forsker

Marte Kvernland

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Puls og pust
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Sørlandets sykehus HF og Folkehelseforum i Kristiansand i kommune
Beløp Bevilget
2006: kr 179 000, 2007: kr 255 000, 2008: kr 427 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet