Puls, puls på veggen der…

Søknadssammendrag

1. Bakgrunnen for prosjektet er et overordnet mål om bedre fysisk og psykisk helse i rusbehandling ved Lade Behandlingssenter. Målet med innkjøp av et pulsmålingssystem er økt motivasjon for trening. Innkjøp av pulsbelter og tilhørende programvare (ActiviO) til treningsrommet på Lade BS gir større innsikt i intensiteten på treningen, som igjen vil bidra til økt motivasjon for trening. Visualisering av intensiteten vil gi pasientene et unikt innblikk i treningen og den innsatsen som blir nedlagt. Pasientene får erfaringer med hvordan kroppen reagerer ved ulik intensitet. ActiviO gjør det mulig å måle og synliggjøre pulsen, noe som vil gjøre det enklere å ha riktig intensitet i for eksempel intervalltrening. I forhold til kondisjonstesting som tilbys ved Lade BS, vil AvtiviO gjøre selve gjennomføringen enklere. Det vil også være en positiv motivasjonsfaktor siden pasienten hele tiden har mulighet til og følge med på pulsen sin. Rent praktisk vil det også bidra til at resultatene blir mer nøyaktig og at flere kan testes samtidig.


2. Målsettingen med prosjektet er økt motivering for trening under behandlingen. Kontinuerlig, visualisert pulsmåling gjennom treningsøkta er en ytre motivasjonsfaktor som også kan påvirke den indre motivasjonen for trening på sikt. Visualisering av pulsen vil ha en positiv effekt på motivasjonen for og økt innsatsen i treningen. Det kan også være en motivasjonsfaktor for å opprettholde deltagelse på trening når det butter litt imot.

Intervalltrening vektlegges i behandlingen ved Lade BS. Det er en effektiv treningsmetode for å øke den aerobe utholdenheten, som igjen har positiv innvirkning på fysisk og psykisk helse. Målsettingen med dette prosjektet er at treningen blir mer effektiv ved å måle pulsen og visualisering den. Intervalltrening kan da gjennomføres mer effektivt og i riktig intensitetssone. Det er det ikke mulighet for per i dag, og det ønsker vi å kunne tilby ved Lade BS. Det vil tilføre en ny og moderne dimensjon til treningen. Vi har trua på at ActiviO vil ha stor innvirkning på treningsmotivasjonen til pasientene, og dermed føre til forbedring av den fysiske og psykiske helsen til pasientene over tid som et resultat av trening.


3. Målgruppen for prosjektet er alle pasientene ved Lade Behandlingssenter.

De er fra 18 år og oppover, og av begge kjønn med tilhørighet i Møre og Romsdal og Trøndelag.4. For å kunne gjennomføre prosjektet kreves innkjøp, montering og opplæring i dataprogrammet ActiviO. Dette skal monteres på treningsrommet, som stod ferdig våren 2012. På treningsrommet er det kondisjons- og styrketreningsapparater, samt et stort areal til fri aktivitet. Pulsklokkene vises på veggen foran kondisjonsapparatene via en prosjektør som er montert på treningsrommet.

5. Betydningen av prosjektet er innvirkning på både fysisk og psykisk helse som et resultat av trening. Pulsmåling har innvirkning på motivasjon for trening, kunnskap om trening og økt helsegevinst. ActiviO gjør det mulig for pasientene å se intensiteten på egen trening, noe som vil øke motivasjonene for å yte en ekstra innsats. Ved bruk av ActiviO kan pasienten trene i riktig intensitetssone, noe som fører til mer effektiv trening og igjen økt helsegevinst. Pasienten kan også sammenligne egen innsats mellom økter. Det visuelle bildet av intensiteten vil også gi brukeren en unik mulighet til å bli kjent med de fysiske endringene i kroppen som følge av økt intensitet. De erfaringene har stor innvirkning på både motivasjon, men ikke minst kunnskaper om trening. Økt kunnskap og erfaring vil gi økt motivasjon. Dette gjelder trening i løpet av oppholdet på Lade BS, men også etter avsluttet opphold.

6. Prosjektet er relativt lett å starte opp, da det som trengs er midler til innkjøp av systemet og montering, samt opplæring til treningsansvarlig. Det er antatt at prosjektet kan starte opp i løpet av inntil seks uker etter bestilling fra ActiviO AB. Treningsrom med tilbehør er allerede
på plass.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0022.pdf

Sluttrapportsammendrag

Mennesker som kommer til behandling for et rusproblem, døgnbasert eller poliklinisk, er ofte i «dårlig form» – mentalt og i betydningen «kondisjon».

Ved Lade BehandlingsSenter er fysisk aktivitet/trening, FAT, en viktig del av behandlingen. Vi har satt FAT inn i en Folkehelsesammenheng, men også som en behandlingsfaktor. Vi kjenner en rekke av de biokjemiske responsene som oppstår ved FAT, i tillegg til mestring – essensielle faktorer i behandlingen av rus og psykiske lidelser.

Motivasjon, eller mangel på motivasjon, er en av de utfordringene vi står overfor i behandlingen. De relasjonelle kvalitetene er basis og utgjør noen av suksessbetingelsene for gode resultater, men ofte ikke tilstrekkelig når det gjelder å få personen motivert for FAT.

Vi ble introdusert for Activio Fitness System, mye benyttet på treningssentra som motivator for å trene kondisjon mest mulig effektivt. Systemet er basert på trådløs informasjon og kontinuerlig, visualisert tilbakemelding til den som trener – det er snakk om pulskvaliteter og treningssoner.

Vi vurderte dette konseptet som interessant, søkte Stiftelsen Dam om midler – søknaden ble innvilget. Vi har tilbudt dette systemet til alle som benytter Treningsrommet ved LBS. Responsen har vært meget god – systemet fungerer etter intensjonene, og vil forbli en viktig del av behandlingstilbudet ved LBS.

Prosjektleder/forsker

Ola Burchardt

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Puls, puls på veggen der…
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 122 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet