Utarbeider nettside som gir opplæring i bruk av «PustDegBedre»

LHL har utviklet en app som skal gjøre det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egen hånd. Nå lager de læringsplattform som gir alle like forutsetninger for å ta i bruk verktøyet.

LHL har lansert appen «PustDegBedre» som er et pedagogisk verktøy for lungesyke. Illustrasjon: LHL.

På bakgrunn av koronakrisen har fysioterapeutene i kommunehelsetjenesten i stor grad måttet legge ned arbeidet for å hindre smittespredning.

I tillegg er lungesyke i en risikogruppe som gjør at de ikke oppsøker steder hvor de kan bli smittet. Dette medfører at møtene mellom fysioterapeut og lungesyke har vært utfordrende.

Optimaliserer egenbehandling

Pust Deg Bedre er en mobilapplikasjon som visualiserer de mest grunnleggende pusteteknikkene. Ved å ta denne appen i bruk kan lungesykes egenbehandling optimaliseres. Appen sikrer individtilpasset behandling og opplæring skjer i samarbeid med fysioterapeut.

– I Pust Deg Bedre-lanseringsprosjektet er målsettingen å etablere en webside som støtter applikasjonen Pust Deg Bedre. På websiden vil det være skriftlig informasjon i bruk av appen, demonstrasjonsvideoer og relevant faglitteratur som applikasjonen bygger på, forteller prosjektleder Anne Edvardsen.

Websiden vil også inneholde relevant kontaktinformasjon til faglig og teknisk support.

Prosjektet fikk støtte i andre tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Tett samarbeid

Edvardsen forteller at utvikling av nettside med tilhørende demonstrasjonsvideoer vil skje med tettsamarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv. I tillegg til LHL og Helse Førde, bistår Helse Vest IKT, Høgskulen på Vestlandet og fysioterapeuter med høy kompetanse på lungefysioterapi.


Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet er koronapandemien og nedstengningen av samfunnet i mars- 20 som bidro til at sårbare grupper i samfunnet, også kronisk lungesyke, ble mer isolert og ikke hadde den samme tilgangen på helsetjenester som de pleier.

Da pandemien rammet Norge hadde det pågående helseprosjektet «Pust Deg Bedre – et digitalt verktøy» som gjennomføres i Helse Førde og der LHL deltar, akkurat ferdigstilt en digital løsning i form av en app som skal gjøre det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egenhånd for slik å være sikret en mer effektiv og skånsom egenbehandling.

Appen «Pust Deg Bedre» tar i bruk 3D-teknologi, og ved hjelp av tekst, illustrasjoner og animerte menneskemodeller vises grunnleggende pusteteknikker, der målet er å løsne, flytte og fjerne slim. Appen skal sikre at den lungesyke kan få en individtilpasset behandlingsplan tilgjengelig på sin telefon. Det vil være fysioterapeuten som tilpasser pusteteknikkene til den enkeltes behov og som sørger for å gi den lungesyke god veiledning i bruk av både pusteteknikker og appen «Pust Deg Bedre». Appen var ferdig utviklet og klar til bruk, men helseprosjektets planlagte implementering av hjelpemiddelet måtte settes på vent som følge av smittevernrestriksjoner. Appen ble omtalt i fagbladet «Fysioterapeuten» og mange fysioterapeuter viste stor interesse for applikasjonen.

Vi bestemte oss da for å søke Ekstraprogrammet om midler for å kunne lansere og markedsføre appen. Vi ønsket å lage en nettside med informasjon og tilhørende opplæringsvideoer slik at både lungesyke og fysioterapeuter raskt skulle få kjennskap til appen og veiledning i hvordan ta den i bruk. Målet var å gi lik tilgang på informasjon og like forutsetninger for alle som ønsker å styrke lungesykes egenbehandling ved hjelp av appen «Pust Deg Bedre».

Gjennomføring og evaluering: Prosjektgruppen kom tidlig i gang med planleggingen og det ble besluttet å knytte til seg eksterne samarbeidspartnere lokalt i Helse Førde-området så lenge de kunne innfri behovene for leveranse. Helse Førde hadde gode erfaringer med bruk av disse leverandørene fra tidligere prosjekt og når pristilbudet fra leverandørene var innenfor budsjett og ble ansett som rimelige, valgte man å samarbeide med disse firmaene for å gjennomføre følgende aktiviteter:

  • Mediebruket: Oppsett og publisering av nettsted på ønsket domene for «Pust Deg Bedre», generell brukerveiledning og oppsett av google analytics. Mediebruket hoster websiden i dag, hvor lisensen på hosting samt domene betales av Helse Førde.
  • Rakkar: Produksjon av 7 opplæringsvideoer og 15-20 publiseringsklare bilder til bruk på nettsiden.
  • Univerket: Konsolidering av visuell identitet/profilmanual samt webdesign/konsulenthjelp for «Pust Deg Bedre».

Det ble også brukt fysioterapeuter med spesialkompetanse innen lungefysioterapi for å sikre den faglige kvaliteten på innholdet på websiden. Parallelt samarbeidet prosjektet med norsk helsenett om å designe en redaksjonell side på helsenorge.no med lenke til nettsiden.

Ved hjelp av hyppige møter mellom prosjektgruppen og eksterne leverandører hadde man i løpet av mai måned etablert en webside med grafisk profil med logo og fargepalett. Det var spilt inn 7 opplæringsvideoer og tatt 20 publiseringsklare bilder til bruk på nettsiden og 04.06.20 ble nettsiden publisert. Parallelt med publiseringen av nettsiden pustdegbedre.no ble også den redaksjonelle siden på helsenorge.no lansert. LHL omtalte også prosjektet på sine nettsider i juni måned.

Prosjektgruppen så at det var behov for å følge opp prosjektet ut året (2020), både for å kunne markedsføre «Pust Deg Bedre» og for å se hvor mange som besøkte nettsiden og tok i bruk appen. LHL setter med jevne mellomrom fokus på lungesykdommen KOLS, gjerne i form av en kols-kampanje i november måned. I 2020 ble dette markert med nyhetssaker på nett og som nyhetsbrev samt med webinaret «Pust Deg Bedre» 25. november der vi presenterte appen og nettsiden. Webinaret ble også markedsført via sosiale medier (FB).

Vi hadde noen utfordringer knyttet til planlegging, markedsføring og gjennomføring av webinaret, men tross dette meldte 325 seg på og 161 så webinaret live, og ved utgangen av 2020 hadde 454 vært inne på https://www.lhl.no/trenger-du-hjelp/webinar/ og sett opptaket av webinaret. Det ble også laget en digital informasjonsplakat om «Pust Deg Bedre» som vises på skjermer på LHL-sykehuset Gardermoen hvor lungepasienter er innlagt på rehabiliteringsopphold. Prosjektet har også produsert noe markedsføringsmateriell (brosjyre/folder og roll-up) som skal benyttes når det igjen er mulig å delta på fysiske møter/konferanser.

Ved hjelp av midler fra Ekstraprogrammet til Stiftelsen Dam, et godt samarbeid i prosjektgruppen og lokale leverandører som har fokus på kvalitet, ble prosjektet gjennomført i henhold til planen. Et parallelt løp med norsk helsenett var i utgangspunktet ikke planlagt, men bidro til å styrke prosjektet. Vi erfarer også at dette prosjektet har bidratt til at mange i målgruppene for prosjektet er blitt oppmerksom på appen «Pust Deg Bedre», og har begynt å ta den i bruk.

Etter lansering er det arbeidet videre for å optimalisere funksjonalitet og layout, og både app og nettside gjennomgår jevnlige oppdateringer. Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra brukere etter lanseringen er det gjort modifikasjoner for å øke brukervennligheten og bedre innholdet slik at man treffer flest mulig med budskapet. Foreløpige tilbakemeldinger fra brukere forteller oss at «Pust Deg Bedre» fungerer etter hensikten.

Prosjektresultat: Gjennom prosjektet «Pust Deg Bedre» – lansering av APP med pusteteknikker for lungesyke» har et samarbeid mellom Helse Førde, LHL og LHL-sykehuset Gardermoen resultert i at nettsiden www.pustdegbedre.no nå er etablert og sørget for god markedsføring av nettsiden. Det var forventet at ca. 300 personer skulle kunne nyttiggjøre seg resultatet av prosjektet. Ved utgangen av 2020 var det ca. 1900 unike brukere som hadde besøkt nettsiden og appen var lastet ned ca. 2100 ganger. LHL kan også vise til at mange har vært inne på lhl.no og sett opptaket av webinaret der prosjektet presenterte «Pust Deg Bedre».


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Appen «PustDegBedre» er utviklet med støtte fra Stiftelsen Dam. Appen skal gjøre det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egen hånd. Appen sikrer individtilpasset behandling og opplæring skjer i samarbeid med fysioterapeut. Fysioterapeuter som bruker appen må derfor få kompetanse på sekretmobilisering. Planlagt implementering av appen har blitt utsatt pga. korona-pandemien. Det må derfor utarbeides en «digital veileder» av appen, slik at den kan tas i bruk snarest i en tid hvor fysiske møter skal begrenses. Kontakt med Covid19-pasienter skal også reduseres, og verktøyet kan være et hjelpemiddel for disse pasientene.

Hensikt
Utarbeide digital informasjon i form av en nettside og demonstrasjonsvideoer som gir opplæring i bruk av appen til både lungesyke og fysioterapeuter. Målet er å gi lik tilgang på informasjon for alle brukere som ønsker å styrke egenbehandling.

Målgruppe
Lungesyke i Norge med forøket sekretproduksjon og fysioterapeuter i primær- og spesialisthelsetjenesten som behandler denne pasientgruppen. Lungesyke er en ekstra utsatt gruppe hvor korona-pandemien har ført til at mange nå er isolert i hjemmet, og behandling i primærhelsetjenesten ikke er tilgjengelig på grunn av restriksjonene knyttet til pademien.

Metode
Det skal opprettes samarbeid med teknologisk leverandør for etablering av teknologiske løsninger. Digital informasjon og demonstrasjonsvideo i bruk av appen vil utvikles, og utarbeidet materiell vil lanseres nasjonalt.

Fremdriftsplan
Planlagt oppstart er 15.04.20 og i løpet av mai vil utarbeidet materiell lanseres. Evaluering av prosjektet vil være gjennomført til september 2020.

Resultat
Utarbeidet materiell og nettside skal være av en slik kvalitet at det blir enkelt for både pasient og fysioterapeut å ta i bruk appen. Det forventes at 300 personer vil benytte seg av utarbeidet materiell.

Prosjektleder

Anne Edvardsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
«Pust Deg Bedre» – lansering av APP med pusteteknikker for lungesyke
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 140.000
Startdato
08.04.2020