Utarbeider nettside som gir opplæring i bruk av «PustDegBedre»

LHL har utviklet en app som skal gjøre det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egen hånd. Nå lager de læringsplattform som gir alle like forutsetninger for å ta i bruk verktøyet.

LHL har lansert appen «PustDegBedre» som er et pedagogisk verktøy for lungesyke. Illustrasjon: LHL.

På bakgrunn av koronakrisen har fysioterapeutene i kommunehelsetjenesten i stor grad måttet legge ned arbeidet for å hindre smittespredning.

I tillegg er lungesyke i en risikogruppe som gjør at de ikke oppsøker steder hvor de kan bli smittet. Dette medfører at møtene mellom fysioterapeut og lungesyke har vært utfordrende.

Optimaliserer egenbehandling

Pust Deg Bedre er en mobilapplikasjon som visualiserer de mest grunnleggende pusteteknikkene. Ved å ta denne appen i bruk kan lungesykes egenbehandling optimaliseres. Appen sikrer individtilpasset behandling og opplæring skjer i samarbeid med fysioterapeut.

– I Pust Deg Bedre-lanseringsprosjektet er målsettingen å etablere en webside som støtter applikasjonen Pust Deg Bedre. På websiden vil det være skriftlig informasjon i bruk av appen, demonstrasjonsvideoer og relevant faglitteratur som applikasjonen bygger på, forteller prosjektleder Anne Edvardsen.

Websiden vil også inneholde relevant kontaktinformasjon til faglig og teknisk support.

Prosjektet fikk støtte i andre tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Tett samarbeid

Edvardsen forteller at utvikling av nettside med tilhørende demonstrasjonsvideoer vil skje med tettsamarbeid mellom offentlig sektor og privat næringsliv. I tillegg til LHL og Helse Førde, bistår Helse Vest IKT, Høgskulen på Vestlandet og fysioterapeuter med høy kompetanse på lungefysioterapi.


Søknadssammendrag

Bakgrunn
Appen «PustDegBedre» er utviklet med støtte fra Stiftelsen Dam. Appen skal gjøre det lettere for lungesyke å håndtere slimplager og tung pust på egen hånd. Appen sikrer individtilpasset behandling og opplæring skjer i samarbeid med fysioterapeut. Fysioterapeuter som bruker appen må derfor få kompetanse på sekretmobilisering. Planlagt implementering av appen har blitt utsatt pga. korona-pandemien. Det må derfor utarbeides en «digital veileder» av appen, slik at den kan tas i bruk snarest i en tid hvor fysiske møter skal begrenses. Kontakt med Covid19-pasienter skal også reduseres, og verktøyet kan være et hjelpemiddel for disse pasientene.

Hensikt
Utarbeide digital informasjon i form av en nettside og demonstrasjonsvideoer som gir opplæring i bruk av appen til både lungesyke og fysioterapeuter. Målet er å gi lik tilgang på informasjon for alle brukere som ønsker å styrke egenbehandling.

Målgruppe
Lungesyke i Norge med forøket sekretproduksjon og fysioterapeuter i primær- og spesialisthelsetjenesten som behandler denne pasientgruppen. Lungesyke er en ekstra utsatt gruppe hvor korona-pandemien har ført til at mange nå er isolert i hjemmet, og behandling i primærhelsetjenesten ikke er tilgjengelig på grunn av restriksjonene knyttet til pademien.

Metode
Det skal opprettes samarbeid med teknologisk leverandør for etablering av teknologiske løsninger. Digital informasjon og demonstrasjonsvideo i bruk av appen vil utvikles, og utarbeidet materiell vil lanseres nasjonalt.

Fremdriftsplan
Planlagt oppstart er 15.04.20 og i løpet av mai vil utarbeidet materiell lanseres. Evaluering av prosjektet vil være gjennomført til september 2020.

Resultat
Utarbeidet materiell og nettside skal være av en slik kvalitet at det blir enkelt for både pasient og fysioterapeut å ta i bruk appen. Det forventes at 300 personer vil benytte seg av utarbeidet materiell.

Prosjektleder/forsker

Anne Edvardsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
«Pust Deg Bedre» – lansering av APP med pusteteknikker for lungesyke
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
Kr 140.000
Startdato
08.04.2020