Pust i bakken-et mestringskurs for personer rammet av idiopatisk lungefibrose

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Antall personer i målgruppen

50

Fremdriftsplan

Kurset var opprinnelig planlagt gjennomført i 2020, men ble lagt på is på grunn av Covid-19 pandemien. Kurset var den gang planlagt i detalj og foredragsholdere booket. Disse planene er nå revidert og settes ut i livet med nytt kurssted og noen nye foredragsholdere. – Alle foredragsholdere er bekreftet: Spesialister, her kan vi blant annet nevne: Dr Are Holm og Dr Michael Durheim (OUS Rikshospitalet) Psykologspesialist Therese B. Rustad (Vestre Viken), Spesialist i fysiologisk rehabilitering Ulla Pedersen (Lovisenberg Rehabilitering), m.fl. I tillegg bidrar blant annet foredragsholdere fra LHL som Atle Larsen (pasientombud/jurist LHL) m fl. samt frivillige/likepersoner fra interessegruppen LHL IPF. I tillegg stiller EU-PFF med president eller CEO. – Detaljert program er ferdig utferdiget – Kurssted med nødvendige fasiliteter er reservert (Scandic Airport Hotel Gardermoen). – Deltakere som hadde meldt sin interesse til kurset som ble avlyst er kontaktet og vi har begynt å få bekreftelser på ønske om deltakelse. Gjenstående aktiviteter: – Kursinvitasjon sendes til den lukkede Facebook gruppen og via helseforetak ila uke 10. – Bekreftet påmelding fra alle deltakere ila uke 13. – Endelig bekreftelse til kurssted og deltakere senest uke 14 dersom finansiering. – Nødvendige reiser for deltakere bestilt og bekreftet ila uke 15. – Innhenting av presentasjoner fra foredragsholdere ila uke 17 – Produksjon og innkjøp av kursmateriell i uke 18 – Gjennomføring av mestringskurset i uke 18 – Prosjektevaluering gjennomføres innen uke uke 21. – Skriving av prosjektrapport innen utgangen av uke 22. – Behandling og formell godkjennelse av prosjektrapport og regnskap i LHL IPF ila uke 23. – Distribusjon av sluttrapport til relevante stakeholders samt artikler til LHL.no m.fl.

Prosjektleder/forsker

John Kristian Solheim

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Pust i bakken-et mestringskurs for personer rammet av idiopatisk lungefibrose
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2023: kr 180 000
Startdato
04.05.2023
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet