– Seksuell helse er en del av det å være menneske

Med metodeboka PUST UT er målet å gjøre helsepersonell tryggere til å snakke om seksuell helse med mennesker med utviklingshemming.

– Seksuell helse er fortsatt et underkommunisert tema, både i helsevesenet og samfunnet generelt. Vi har møtt mennesker i forbindelse med PUST UT som har kjent på lettelse når de kom til oss fordi de endelig har møtt andre som ligner dem, folk som har trodd de har vært skeive fordi de har en diagnose, og de som er redde for å fortelle personalet om sin seksuelle orientering fordi de tror det blir en ekstra «belastning». Sånn skal det ikke være, sier prosjektleder Carina Carlsen.

Initiativ fra brukergruppa

Carlsen jobber til daglig som rådgiver ved Likestillingssenteret, og sammen med medforfatterne Ada Svarstad Solberg og Kajsa Milch Johannesen har hun siden 2016 drevet et gruppetilbud for skeive mennesker med utviklingshemming. I likhet med boka heter tilbudet PUST UT, og under et gruppetreff spurte deltagerne om hvorfor helsepersonell har så lite kunnskap om det å være skeiv og ha en utviklingshemming.

– De etterlyste rett og slett kompetanseheving i helsetjenesten. Noen foreslo foredrag, noen foreslo kurs og til slutt ble de enige om at en lærebok hadde vært fint, sier Carlsen.

Deretter tok de tre gruppevertene kontakt med FRI, Skeiv Kunnskap og min arbeidsplass og Likestillingssenteret, og deretter gikk søknaden til Stiftelsen Dam.

Fredag 22. oktober 2021 var det tid for lanseringsfest da hele tusen eksemplarer av boka tilbys helsepersonell rundt om i landet.

Senke skuldrene og puste med den magen man har

Målet med metodeboka er å trygge helsepersonell og andre som jobber med målgruppen i at seksuell helse er et fagfelt som skal og må tas på alvor, men at det ikke er farligere å snakke om enn andre miljøarbeidsrelaterte temaer.

– Målet er at flere skal senke skuldrene, puste med den magen de har, og kjenne at seksuell helse faktisk er et viktig og bra tema som må snakkes mer om. Forhåpentligvis starter flere slike samtaletilbud og gruppetreff på sine egne arbeidsplasser, og kanskje også flere steder i landet, sier Carlsen, og legger til:

– Seksuell helse er en del av det å være menneske, og ikke noe vi kan velge bort, sier Carlsen.

Brukermedvirkning

PUST UT er laget i tett samarbeid med brukergruppen. Mens forfatterne har hatt det faglige ansvaret for boka, har deltakerne hatt hovedansvaret for samtaleheftene. De har også bidratt inn i diskusjoner om hva de selv ønsker at helsepersonell skulle vite.

– Jeg har laget hefter og de har gått igjennom de i ettertid. Det har vært hyggelige treff hvor jeg har fått litt pekefinger, ris og ros. Det har vært veldig nyttig å bli påminnet om alt fra sidetall til lange setninger, vanskelige spørsmål, også videre, sier Carlsen.

Hun forteller også at noen av deltakerne har sittet modell for illustrasjonene i boka. Dette har vært viktig for at boka skal oppleves som reell og virkelighetsnær.

– Vi var enige alle sammen om at illustrasjonene ikke skulle «normaliseres» eller «pyntes på», men at tegningene skulle ligne deltagerne våre. Vi snakker mye om å være normbrytende, og det ville vi også at illustrasjonene skulle være. Og de er så fine!, sier Carlsen.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er erfaringer fra det frivillige treffpunktet PUST UT i regi av FRI Oslo/Akershus, et treffpunkt for skeive utviklingshemmede. Her har vi erfart at denne gruppen opplever mange stigma i hverdagen. De er ofte avhengig av tjenesteytere for å fungere i hverdagen, men avhengighetsforholdet setter begrensninger for utviklingshemmedes mulighet til å ha en god seksuell helse. De begrenses av samfunnets holdninger og forventninger til kjønn og seksualitet. Erfaringene fra PUST UT viser at det er behov og etterspørsel etter en praktisk metodebok på dette området.

Målsetting

Målet er å gi kunnskap og verktøy til de ansatte om kjønn og seksualitet slik at de kan bli trygge omsorgspersoner for brukergruppen. Dette vil gi brukergruppen økt selvbestemmelse, bedre selvfølelse og skape trygge rammer for en bedre seksuell helse.

Målgruppe

Primær målgruppe er ansatte i kommunen som er tjenesteytere for utviklingshemmede. Sekundær målgruppe er utviklingshemmede.

Antall personer i målgruppen

800

Beskrivelse av gjennomføring

Tiltak 1 – Utvikle metodebok for helsepersonell Metodebok for helsepersonell om hvordan snakke om skeiv tematikk med brukergruppa. Tiltak 2 – Kurs om normbryting og utviklingshemming 2-3 timers kurs om normbryting og utviklingshemming for helsepersonell i Oslo, Viken og Innlandet. FRI er eier av prosjektet og ansvarlig for å sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen ved Skeiv kunnskap. Prosjektleder er tilknyttet Likestillingssenteret som har ansvar for gjennomføringen prosjektet sammen med prosjektmedarbeider. I tillegg er Ada Solberg og Kaisa Milch engasjert til å bidra inn arbeidsgruppen med sin kunnskap fra PUST UT. Det vil signeres en samarbeidskontrakt mellom FRI og Likestillingssenteret som skal sikre ivaretakelse av prosjektet, arbeidsfordeling og bestemmelser for betaling og gjennomføring. Ada og Kaisa vil honoreres av Likestillingssenteret og samarbeidet vil sikres gjennom kontraktinngåelse hvor honorar, timeføring, utbetaling og arbeidsoppgaver vil fastsettes. Utover dette ønsker prosjektet å benytte oss av en referansegruppe og en brukergruppe (se vedlagt prosjektbeskrivelse) for innspill og utviklingen av de ulike tiltakene.

Fremdriftsplan

Start mnd/år Slutt mnd/år Milepæl/aktivitet Februar 2020 Januar 2021 Metodebok ferdig Februar 2021 Juli 2021 Kurs ferdig utviklet August 2021 Des 2022 Gjennomføring av kurs

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er erfaringer fra det frivillige treffpunktet PUST UT i regi av FRI Oslo/Akershus, et treffpunkt for skeive utviklingshemmede. Her har vi erfart at denne gruppen opplever mange stigma i hverdagen. De er ofte avhengig av tjenesteytere for å fungere i hverdagen, men avhengighetsforholdet setter begrensninger for utviklingshemmedes mulighet til å ha en god seksuell helse. De begrenses av samfunnets holdninger og forventninger til kjønn og seksualitet. Erfaringene fra PUST UT viser at det er behov og etterspørsel etter en praktisk metodebok på dette området.

Målsetting for prosjektet

Målet er å gi kunnskap og verktøy til de ansatte om kjønn og seksualitet slik at de kan bli trygge omsorgspersoner for brukergruppen. Dette vil gi brukergruppen økt selvbestemmelse, bedre selvfølelse og skape trygge rammer for en bedre seksuell helse.

Målgruppe

Primær målgruppe er ansatte i kommunen som er tjenesteytere for utviklingshemmede. Sekundær målgruppe er utviklingshemmede.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

800

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Tiltak 1 – Utvikle metodebok for helsepersonell Metodebok for helsepersonell om hvordan snakke om skeiv tematikk med brukergruppa. Tiltak 2 – Kurs om normbryting og utviklingshemming 2-3 timers kurs om normbryting og utviklingshemming for helsepersonell i Oslo, Viken og Innlandet. FRI er eier av prosjektet og ansvarlig for å sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til prosjektplanen ved Skeiv kunnskap. Prosjektleder er tilknyttet Likestillingssenteret som har ansvar for gjennomføringen prosjektet sammen med prosjektmedarbeider. I tillegg er Ada Solberg og Kaisa Milch engasjert til å bidra inn arbeidsgruppen med sin kunnskap fra PUST UT. Det vil signeres en samarbeidskontrakt mellom FRI og Likestillingssenteret som skal sikre ivaretakelse av prosjektet, arbeidsfordeling og bestemmelser for betaling og gjennomføring. Ada og Kaisa vil honoreres av Likestillingssenteret og samarbeidet vil sikres gjennom kontraktinngåelse hvor honorar, timeføring, utbetaling og arbeidsoppgaver vil fastsettes. Utover dette ønsker prosjektet å benytte oss av en referansegruppe og en brukergruppe (se vedlagt prosjektbeskrivelse) for innspill og utviklingen av de ulike tiltakene.

Fremdriftsplan for prosjektet

Start mnd/år Slutt mnd/år Milepæl/aktivitet Februar 2020 Januar 2021 Metodebok ferdig Februar 2021 Juli 2021 Kurs ferdig utviklet August 2021 Des 2022 Gjennomføring av kurs

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Tiltak 1 – Utvikle metodebok for helsepersonell Tiltak 2 – Kurs om normbryting og utviklingshemming Målgruppe: Helsepersonell og andre som arbeider med mennesker med utviklingshemming Bakgrunn for prosjektet: Det er lite kunnskap om skeive mennesker med utviklingshemming, noe også gruppen selv gir uttrykk for. Boken er et ledd i å trygge helsepersonell.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Våre effektmål var følgende: 1. Å utvikle en god praksisrettet metodebok for helsepersonell som kan brukes til å skape trygge rammer til å snakke om seksualitet, kjønns- og seksualitetsmangfold 2. Å tilby helsepersonell et 2 timers kurs om metodeboken, normkritikk og interseksjonalitet primært i Oslo, Viken og Innlandet. Delmål 1 er oppnådd. Delmål 2 har vært krevende grunnet coronasituasjonen. Vi har i alt holdt fire fysiske kurs, og utviklet et webinar på 30 minutter som kompensasjon for kurset. Siden oppstarten av prosjektet har vi i diskusjoner og behandling av temaet sett en holdningsendring og større inkludering av skeiv tematikk i emner ved utdanningene og faglitteratur knyttet til tjenestene. Vi opplever at Pust Ut har vært med å sette tematikken på dagsorden og bidratt til at det å være skeiv og utviklingshemming har blitt tatt i i diskusjonene og dermed skapt økt kunnskap og holdningsendring. Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi har startet en endring.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

85000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er gjennomført ved hjelp av ressursgruppe, samt gjennomlesing og tilbakemelding fra skeive mennesker med utviklingshemming. Dette har vært gjort i gruppe, med prosjektleder. Disse kjenner hverandre fra den frivillige gruppen PUST UT. Dette har vært viktig for å ivareta brukermedvirkningen, men også hatt en bieffekt hvor disse har kjent på en ekstra stolthet rundt egen identitet. Det er også utviklet informasjonsfilmer om veiledning og seksuell helse, også disse med mennesker med utviklingshemming som medvirkende. Kurs og webinarer er laget med fokus på gruppeveiledning som metode.

Resultater og resultatvurdering

Prosjektet er gjennomført ved hjelp av ressursgruppe, samt gjennomlesing og tilbakemelding fra skeive mennesker med utviklingshemming. Det er også utviklet informasjonsfilmer om veiledning og seksuell helse, også disse med mennesker med utviklingshemming som medvirkende. Kurs og webinarer er laget med fokus på veiledning Resultater og resultatvurdering Trykking av 1000 bøker Utvikling av kurs og holde dette Utvikling av webinar Vi vurderer resultatet som oppnådd etter forholdene å dømme. Prosjektet har dessuten fått en god pressedekning, i tillegg til at vi nevner dette også inn i egne prosjekter der dette er et naturlig tema å løfte frem.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har vært vellykket. I alt ble 1000 bøker trykket opp, og disse er delt ut. Vi vil se på muligheten for å digitalisere boken. Nettressursen vil bli liggende hos Skeiv Kunnskap og Likestillingssenteret.

Prosjektleder

Annette Solberg

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Pust ut – metodebok for helsepersonell
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Org.ledd
Likestillingssenteret (Stiftelsen Kvinneuniversitetet)
Beløp Bevilget
2020: kr 665 000, 2021: kr 655 000, 2022: kr 480 000
Startdato
01.02.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet