RA til Skogsland

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

RA padleklubb har ca 60 medlemmer, hvorav halvparten er bevegelseshemmet. Klubben ønsker å flytte padleanlegget sitt til Skogsland I Oppegård Kommune.

Skogsland er et kommunalt bygg. Dagens båthus synker, grunnet sviktende grunnforhold. Det er også ønskelig med et mer universelt utformet anlegg. I dag kan adkomsten til selve anlegget og

til toalettet være

utfordrende for padlere i manuelle eller elektriske rullestoler.

2. Prosjektets målsetting

Målet med prosjektet er å flytte padleanlegget til RA padleklubb. Et nytt anlegg blir mer tilgjengelig for alle. Ved etablering av nytt anlegg vil også frivillige organisasjoner kunne benytte anlegget samt låne klubbens utstyr.

3. Prosjektets målgruppe

Målgruppen er todelt. For det første vil et nytt anlegg føre til et mer tilrettelagt anlegg for nåværende og fremtidlige medlemmer. Klubben håper at et nytt anlegg bidrar til at flere begynner å padle kajakk I klubben. Det er også et ønske at et nytt anlegg kan benyttes av andre frivillige organisasjoner.

4. Beskrivelse av gjennomføring

Det må etableres et nytt bryggeanlegg ved Skogsland. Kjelleretasjen på Skogsland må utbedres. I kjelleren må det bygges et egnet båtlager og universelt utformet toalett. Klubben har også et ønske om å etablere et lite samlingsted for våre medlemmer I tilknytning til det nye anlegget.

5. Prosjektets betydning

Prosjektet betyr at vi vil kunne tilby våre medlemmer et mer tilrettelagt anlegg. Det kan være en utfordring for funksjonshemmede å delta I friluftsliv. I en kajakk kan man delta på linje med andre, og få en fin naturopplevelse. For den enkelte padler vil det bety at man kan fortsette å være I aktivitet og være en del av en sosial kubb.

Et nytt anlegg vil kunne brukes av flere frivillige organisasjoner.

6. Framdriftsplan

Kommunen har uttrykt begeistring for prosjektet. I løpet av 2012 vil klubben ha avklart formaliteter med kommunen. Klubben håper at det nye anlegget står klart til sesongstart i mai 2013.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

I et samarbeid med Oppegård kommune, med midler fra Extrastiftelsen og Rotary klubbene i Oppegård har RA Padleklubb etablert et padleanlegg på Skogsland i Oppegård kommune. Padleanlegget er tilrettelagt for personer med bevegelseshemmninger.

Antall personer i målgruppen

50

Oppsummering

Padleanlegget ble åpnet i September 2014. Padleklubben vil besørge videre drift og vedlikehold. Anlegget vil være til glede for klubbens medlemmer i mange år.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Levert Sluttrapport RA til Skogsland20012015.pdf

Prosjektleder/forsker

Kamilla Hantveit

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
RA til Skogsland
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2013: kr 200 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.07.2014
Status
Avsluttet