Racerunning – Friidrett med CP

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Norges Friidrettsforbund ønsker å bidra til at flere funksjonshemmede kommer i regelmessig aktivitet og trening, fordi vi vet at ved siden av helseaspektet ved å drive med idrett, utgjør den organiserte fritiden en viktig sosialiseringsarena for barn og ungdom. I tillegg ønsker vi å rekruttere flere utøvere inn i ParaFriidrett. Racerunning er en ny øvelse innen friidrett som senker terskelen til barn og unge med en funksjonsnedsettelse, til deltakelse i idretten. Den er spesielt egnet for mennesker med tung CP, som ellers har få muligheter til å drive med kondisjonsidrett.

Målsetting

Hovedmålet er å rekruttere 20 nye Racerunnere i to nye Racerunning-miljø, ett i Ve/Te/Bu og ett på det sentrale Østlandet – Oslo/Akershus. Ved å arrangere samlinger og aktivitetsdager, skal vi etablere to nye «kraftsenter» for Racerunning . Hvis suksess, vil tilbudet utvides til andre regioner.

Målgruppe

Prosjektet er rettet mot barn og unge under 26 år med CP og andre funksjonsnedsettelser som har problemer med å løpe uten hjelpemidler.

Antall personer i målgruppen

20

Beskrivelse av gjennomføring

Ved prosjektets oppstart har vi allerede gjennomført to friidrettsdager på de to sommerleirene som CP-foreningen har for barn og voksne på sommeren. Da har vi allerede etablert et godt kontaktnett inn i den største interesseorganisasjonen for målgruppen, og skal bruke dette videre i markedsføringen og gjennomføringen av samlinger og friidrettsdager. Racerunning er plasskrevende. Vinterstid skal prosjektet ha regelmessige treninger i Sandefjord, Flerbrukshallen i Skien Fritidspark, samt i Bærum. På samlingene i Skien ser vi også mulighet til samarbeid med Boccia og El-Innebandy for felles samlinger mot samme målgruppe. Det skal kjøpes inn løpesykler til disse aktivitetene, som senere når utøvere har gått til egen anskaffelse, skal benyttes av NFIF til videre rekrutteringsarbeid. Det skal også lånes utstyr fra Steinkjer Friidrett ved behov. For å rekruttere og synliggjøre tilbudet må vi nå ut til flest mulige i målgruppa. Nettverket til CP-foreningen, som har regionale avdelinger i hele landet skal benyttes. I tillegg brukes andre kanaler som f.eks. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), andre interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, samt via idretts- og inkluderingskontakter i alle landets fylker

Fremdriftsplan

2018: Oppstart i region1(Bu/Ve/Te). Promotere prosjektet, samt starte med rekrutteringsarbeide gjennom aktivitetsdager og samlinger. Kjøpe inn løpesykler. Oppstart regelmessig trening i klubb(er) 2019: Viderføring av aktiviteter i region1, samt oppstart av region2 (Osl/AK) med samme tilnærmingsmåte. I tillegg skal trenere utvikles og kurses. Prosjektevaluering til bruk for implementering i andre regioner.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

For å rekruttere og synliggjøre tilbudet måtte vi nå ut til flest mulige i målgruppa. Nettverket til CP-foreningen, som har regionale avdelinger i hele landet ble benyttet. I tillegg brukte vi andre kanaler som f.eks. Handikappede Barns Foreldreforening (HBF), andre interesseorganisasjoner for funksjonshemmede, samt via idretts- og inkluderingskontakter i alle landets fylker. Vi kjøpte inn løpesykler i ulike størrelser, som ble benyttet på aktivitetsdagene, og som har vært og fortsatt er på utlån til de som har hatt ønske om dette. Gjennom utprøvingsdager og aktivitetsdager, skulle vi tilby utprøving/testing og ikke minst opplevelse av mestring, fart og spenning. Så skulle vi stå klare til å ta imot de som hadde lyst til å ta dette videre inn i en regelmessig aktivitet/trening. Vi stod klare, men til tross for supre opplevelser på aktivitetsdagene, var det få som tok steget videre. Vi hadde friidrettsdag på alle de tre sommerleirene til CP-foreningen, der vi hentet alle deltagere til friidrettsbanen, og hadde instruktører og spesialutstyr klare. Det var stor entusiasme fra deltagere og leirledelse, men svært lavt initiativ fra deltagere til å gå videre herfra.

Antall personer i målgruppen

200

Oppsummering

Samarbeidet vi har med leverandør og med CP-foreningen, har gitt oss et fint utgangspunkt for å synliggjøre tilbudet vårt til målgruppen. Det er blitt økt fokus på aktivitet i CP-foreningen, og vi ønsker å fortsette å bidra videre med dette. Vi hadde liten effekt av organiserte utprøvingsdager, noen ganger måtte vi bare avlyse. Vi kommer til å fortsette det tette samarbeidet med CP-foreningen og holde i friidrettsdager på sommerleirene. Vi har økt fokus på aktivitet i målgruppen, og har økt rekrutteringen inn til friidrett fra CP-miljøet, selv om de fleste ikke har vært racerunnere.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Exstrastiftelsen (Dam) Racerunning – Friidrett 2019.pdf

Prosjektleder/forsker

Runar Steinstad

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Racerunning – Friidrett med CP
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 125 000, 2019: kr 125 000
Startdato
02.08.2018
Sluttdato
02.10.2019
Status
Under gjennomføring