Rådgivningstjeneste for personer med astma under Koronaepidemien

Sluttrapportsammendrag

Organisasjonen doblet antall ansatte som var tilgjengelige for å besvare henvendelser. Vi utvidet åpningstidene for telefonisk rådgivning, slik at våre helsefaglige rådgivere ble tilgjengelig alle ukedager. Vi mottok og besvarte skriftlige henvendelser via e-post og Facebook. Rådgivningstjenesten ble på denne måten tilgjengelig langt utover telefontid og vanlig åpningstid. Dette skapte ikke bare mindre kø hos oss, men avlastet nok også de offentlige informasjonstjenestene, som flere rapporterte at de hadde forsøkt uten hell. I tillegg bidro dette til mindre bekymring, frustrasjon og angst hos en sårbar gruppe under pandemien. Samtalene vi gjennomfører har derfor hatt helsemessig betydning av både fysisk og psykisk karakter.


Søknadssammendrag

Etter utbruddet av Covid-19 har Norges astma- og allergiforbund (NAAF) opplevd stor pågang av henvendelser fra personer med kroniske luftveissykdommer og pårørende. Som et forsøk på å møte det enorme informasjonsbehovet som har oppstått, har NAAF styrket bemanningen av vår allerede eksisterende rådgivningstjeneste. De tildelte midlene fra Stiftelsen Dam vil bidra til at vi kan opprettholde dette tilbudet ut juni.

Personer med kronisk lungesykdom har som kjent høyere risiko for et alvorlig forløp av viruset. Målgruppen i dette prosjektet er derfor primært disse, samt deres pårørende. Vi får også henvendelser fra arbeidsgivere, journalister og personer med øvrige sykdommer. Vi ser at det er mye angst og usikkerhet blant publikum. Det er derfor viktig at alle får hurtige og gode svar som er helsefaglig fundert. Mange har «bare» behov for en betryggende samtale.

Rådgivningstjenesten betjenes av personer med helsefaglig kompetanse som er spesielt oppdatert på disse sykdomsgruppene. NAAF har doblet antall ansatte som er tilgjengelige for å besvare henvendelser. Vi har i tillegg utvidet åpningstidene for telefonisk rådgivning, slik at våre helsefaglige rådgivere nå er tilgjengelig alle ukedager. Vi mottar skriftlige henvendelser via e-post og kan også kontaktes via Facebook.

Rådgivningstjenesten er nå tilgjengelig langt utover telefontid og vanlig åpningstid. Dette inkluderer også ettermiddager, kveld og helg. Vårt sentralbord betjener alle henvendelser som kommer inn via telefon. Her møter publikum en vennlig stemme som ved behov setter dem videre til en av våre rådgivere. Alle våre ansatte arbeider hjemmefra, men via vår sentralbordløsning kan den som betjener sentralbord hele tiden ha oversikt over hvilken rådgiver som er tilgjengelig. Dette skaper mindre kø og frustrasjon.

Samtalene vi gjennomfører har helsemessig betydning av både fysisk og psykisk karakter. NAAF hjelper nå svært mange nordmenn, langt utover «egne» rekker – med smil, vennlighet, tålmodighet og selvsagt kunnskapsformidling overfor alle.

Prosjektleder

Hogne Skogesal

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Rådgivningstjeneste for personer med astma under Koronaepidemien
Organisasjon
Norges Asmta- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020