Randaberg Pensjonistlag

Søknadssammendrag

Randaberg pensjonistlag er godt etablert i Randaberg kommune, med månedlige samlinger. Målgruppe er alle pensjonister, – de fleste som er med oss er mellom 70 og 90 år. Randaberg pensjonistlag vil i tiden desember 2020 til desember 2021 øke sin aktivitet for å få eldre, særlig de som har trukket seg tilbake under den pågående coronapandamien, til å møtes i sosiale sammenhenger i regi av Pensjonistlaget.

Vi vil kontakte/oppsøke flest mulig over 70 år i bygda, og invitere dem til felles aktiviteter en gang i måneden for at de ikke skal bli unødig isolerte. Våre opplegg er todelte, første del er en faglig del med foredrag med relevans for de eldre. Andre del er en sosial del med servering og ulike underholdning, gjerne med sang og musikk.

I tillegg vil vi invitere til en dagsutflukt med buss(er) i mai 2021 hvor vi besøker interessante bedrifter og kulturelle tiltak. Både på møtene/samlingene og på utflukten blir det satt av rimelig tid til sosial kontakt; gode samtaler mm. Alle tiltak vil bli gjennomført innenfor både de nasjonale og lokale smittervernreglene.

For å kunne gjennomføre planen er vi avhengige av økonomiske tilskudd. Tilskudd fra m.a. Stiftelsen Dam har derfor vært avgjørende for å kunne gjennomføre planen. Pensjonistlaget vil i tillegg bruke egne midler. Tiltaket krever videre en ikke ubetydelig innsats fra Pensjonistlaget sitt styre og øvrige medlemmer.

Prosjektleder/forsker

Svein Magne Olsen

Detaljer
Program
Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre
Prosjektnavn
Randaberg Pensjonistlag
Organisasjon
Pensjonistforbundet
Beløp Bevilget
Kr 120.000
Startdato
11.11.2020