RAP CLINIC

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Etablere et aktivitetstilbud hvor man bruker musikk som kunnskapsbasert praksis mot tilfriskning for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Prosjektet er fundamentert i forskningsbasert kunnskap om bruk av musikk som behandling mot rus- og psykoselidelser. Erfaringsekspertene har erfarings basert kunnskap fra psykisk uhelse/rus med musikk som veien mot bedring. To kommunale ansatte bruker sin helsefaglige bakgrunn til å legge til rette for at prosjektet er tuftet på recoveryorientert erfaringspraksis og brukermedvirkning. De to ansatte utgjør sammen med to erfaringseksperter arbeidsgruppen.

Målsetting

Etablere et musikktilbud til mennesker med en psykisk- og eller ruslidelse i Bærum basert på empiri og erfaringer fra musikkterapi. Prosjektet er kunnskapsbasert i praksis. 2 ansatte fra bærum kommune med helsefag og musikkutdanning skal drifte prosjektet i samarbeid med erfaringseksperterter.

Målgruppe

Personer med psykiske lidelser. Personer med ruslidelser. Noen mottar helsehjelp fra 1 linjetjenesten, mens andre har tiltak gjennom spesialisthelsetjenesten.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Helsefremmende tilbud: Aktivitetstilbud 5 dager i uken hvor man bruker musikk som kunnskapsbasert praksis mot tilfriskning og bedring for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Vi har stor tro på at prosjektet skal kunne gi store helsegevinster til en utsatt brukergruppe med sammensatte og langvarige utfordringer som tidvis har liten «complience» ved andre behandlingsformer. Erfaringseksperter: En viktig del av prosjektet er brukerstyring og medvirkning i eget liv. Målet er gradvis å la erfaringsekspertene få kompetanse som musikkeksperter og formal kompetanse gjennom Erfaringsskolen. Et viktig mål er også å verdsette deres rolle ved å lønne dem. Målet er en sirkulasjon av nye erfaringseksperter. Sosialt entreprenørskap: Flere av dagens deltaker har gjennom Rap Clinic produsert sanger på ulike musikkplattformer. Deltakerne på Rap Clinic har i samarbeid med erfaringsekspertene gjort konserter i og flere planlegges. Forankring til storsamfunnet og fjerne stigma: Erfaringsekspertene planlegger musikal som skal dra rundt på skoler og synge om rus og psykiske lidelser. Utstyr: Kjøpe inn nødvendig musikkutstyr til antall deltakere pr dag og innrede studio. Mobilt utstyr som kan tas med på konserter og musikaler etc.

Fremdriftsplan

2020: Jan-Jun: Bygge om lokale. 2 erfaringseksperter (EF) blir gitt opplæring i musikkproduksjon. Tilbud 5 dager i uken. Aug-Des: 2 EFere starter skolen. 2 deltakere læres opp som nye EFere og lønnes. Musikal. 2021: Jan-Jun: 2 EFere avslutter skole og har praksis i Rap Clinic. Til sammen mottar 4 EFere lønn i ulik størrelsesorden Aug-Des: 2 EFere startet på erfaringskolen. 2 EFere har startet egen avdeling for kommersiell musikkproduksjon.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Rap clinic.pdf

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
RAP CLINIC
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Bærum kommune, psykisk helse og rus
Beløp Bevilget
2020: kr 300 000, 2021: kr 200 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring